Toekomstige regiowerking Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

West-Vlaanderen
Logo van SAMEN

Samen voor kwaliteitsvolle zorg

Bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen zetten we bewust in op de meest kwaliteitsvolle zorg voor onze patiënten, in nauwe samenwerking met de betrokken zorg- en welzijnspartners rondom de patiënt. Om ook in de toekomst te kunnen blijven inzetten op goede samenwerking met jullie als partner, willen we onze werking verder afstemmen op de eerstelijnszones.

Omvorming naar 8 regio's in najaar 2024

Concreet betekent dit dat we vanaf 1 oktober 2024 onze 12 bestaande Wit-Gele Kruis afdelingen in West-Vlaanderen willen omvormen naar 8 regio's, die geografisch ook samenvallen met de grenzen van de eerstelijnszones binnen onze provincie. Hieronder zien jullie alvast een kaart met onze toekomstige regiowerking.

Kaart met de 8 regio's vanaf najaar 2024

Onze medewerkers behouden maximaal hun gekende ronde en patiënten

Binnen dit SAMEN-project zijn we momenteel achter de schermen volop bezig met voorbereidingen, in nauw overleg met onze collega's. We willen jullie alvast meegeven dat er op dit moment voor jullie als zorg- of welzijnspartner niets verandert wat betreft jullie gekende contactpersonen en communicatiestromen.

Ook onze patiënten zullen zo weinig mogelijk merken dat er een overgang is gebeurd naar een nieuwe regiowerking. Verpleeg- en zorgkundigen behouden maximaal hun dienst en stratenplan met hun gekende patiënten. De bedoeling is om deze diensten ook zoveel als mogelijk bij de huidige hoofdverpleegkundige te behouden. Er zullen wel enkele uitzonderingen hierop zijn.

Wanneer er in het najaar iets voor jullie als zorg- en welzijnspartner zou veranderen, gaan we jullie hiervan ten gepaste tijde op de hoogte brengen. In tussentijd blijven we garant staan voor kwaliteitsvolle zorg en een vlotte samenwerking, zoals jullie van ons gewoon zijn, 24/24 en 7/7.

Nog vragen?

Contacteer ons gerust. Via onderstaande knop kunnen julie ook een overzicht raadplegen van onze contactpersonen per Wit-Gele Kruis afdeling.
Terug naar overzicht