SPUITAANDRIJVER SPUITAANDRIJVER

Uitleen van spuitaandrijver enkel aan patiënten in zorg bij WGK

Leestijd (in minuten)
2 minuten
Limburg

Vanaf 1 april 2024 wordt het uitlenen van onze spuitaandrijvers voorbehouden aan patiënten in zorg bij het Wit-Gele Kruis.

Uitleen voor patiënten Wit-Gele Kruis Limburg

Wit-Gele Kruis-patiënten in een palliatief terminaal stadium betalen geen huur voor  het uitlenen van de spuitaandrijver. Enkel bij het toedienen van dobutamine wordt een huur gevraagd van  €31,25/maand. 

Tevens voorzien wij alle verpleegmaterialen zoals een verlengleiding, een naaldje en spuiten voor het plaatsen van de spuitaandrijver. De patiënt moet rekening te houden met een kost van €9 voor de aankoop van een 9V-batterij. 

Andere uitleendiensten

Heeft een patiënt die niet in zorg is bij Wit-Gele Kruis Limburg een spuitaandrijver nodig? In de toekomst kunnen zij terecht bij onderstaande diensten voor het uitlenen van een spuitaandrijver. Tot 1 april kunnen patiënten in geval van nood nog steeds bij ons terecht.

Samenwerking huisarts en het palliatief team

Zeker tijdens het terminaal stadium, wil je de zorg zo vlot mogelijk laten verlopen. Goede afspraken tussen huisarts en het palliatief team bevorderen het comfort van de patiënt. Als huisarts is het belangrijk dat je:

  • voorschriften op tijd voorziet:
    • medicatie voor in de spuitaandrijver
    • ampul NaCl
  • bij elke medicatiewijziging je handtekening plaatst onder het medicatiefiche in het verpleegdossier.
  • tijdig afstemt met de verpleegkundige wanneer de spuitaandrijver geplaatst moet worden.

Contact

Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of onduidelijkheden. 

Sarah Paulussen

Referentiespecialist palliatieve zorg/pijn

sarah.paulussen@limburg.wgk.be

0471-54-30-18

Carolina Munnichs

Domeincoördinator palliatieve zorg/pijn

carolina.munnichs@limburg.wgk.be

0498-58 46 78

Terug naar overzicht