Verbeterde opvolging van pijn bij palliatieve patiënten

21 februari 2022

 Bij Wit-Gele kruis Limburg streven we ernaar om bij 100% van onze palliatieve patiënten een dagelijkse pijnregistratie uit te voeren. Zo heb jij als huisarts, meer zicht op de situatie van jouw patiënt en kunnen we de pijn beter controleren.

Opleiding pijnregistratie

In het najaar van 2021 kregen de referentieverpleegkundigen onco, pijn en palliatieve zorg een uitgebreide opleiding rond pijn en het meten van pijn.  Op hun beurt gaven ze collega’s verpleegkundigen en zorgkundigen een training rondom pijnregistratie. Hieruit vloeide een nieuwe werkwijze voor pijnregistratie voort. Het gevolg: een betere opvolging van pijn bij onze palliatieve patiënten waardoor we, in samenwerking met de  huisarts, de pijn van de patiënt beter onder controle kunnen houden. 

Digitaal opvolgen van pijn

De thuisverpleegkundige registreert in  het elektronisch verpleegkundig  dossier de pijn van de patiënt op basis van een gevalideerde schaal, de VAS (visueel analoge schaal) of de PACSLAC-d schaal (een observatieschaal). Een pijnscore van groter of gelijk aan vier op één van de twee hogervernoemde pijnschalen is voor de verpleegkundige een signaal om actie te ondernemen.   Eerst zal de verpleegkundige de pijn in kaart te brengen door het tijdstip, de frequentie, de aard van de pijn en de uitlokkende factoren te registreren. Indien nodig neemt ze contact op met de huisarts om het pijnprobleem te bespreken. De huisarts kan bovendien de pijnregistraties eenvoudig opvolgen in mijnWGK onder “parameters”. 

Meer info?

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij de afdeling in jouw buurt of bij Carine Ogiers, regioverantwoordelijke zorg & domeincoördinator onco, pijn & palliatieve zorg, via carine.ogiers [at] limburg.wgk.be of 0498-58 34 27.

© 2022 Wit-Gele Kruis