Voorschrift voor thuisverpleging: wanneer wel en niet?

Niet voor alle zorgen in de thuisverpleging moet je als huisarts een voorschrift voorzien. In dit artikel zetten we alles op een rijtje.

Hieronder vind je een gedetailleerde toelichting over voorschriften. Wil je snel een kort overzicht? Dat vind je onderaan dit artikel.

Waarom een voorschrift?

Voor het uitvoeren van een door de arts voorgeschreven behandeling heeft de thuisverpleegkundige een voorschrift nodig, enerzijds om zekerheid te hebben over de juiste toepassing of uitvoering van de behandeling. Anderzijds om de zorg aan te rekenen aan de mutualiteit van de patiënt.

Niet alle zorgen die de thuisverpleegkundige in opdracht van de arts uitvoert, worden door de mutualiteit vergoed.

Soorten handelingen

De wetgeving van de verpleging spreekt over A-, B- en C-handelingen. 

Een A-handeling mag de verpleegkundige uitvoeren zonder voorschrift van de arts (vb. observeren, begeleiden, dossier bijhouden, …). 

B-handelingen zijn technisch verpleegkundige verstrekkingen:

  • Een B1-handeling mag de verpleegkundige uitvoeren zonder voorschrift (vb. controleren parameters,...).
  • Voor een B2-handeling is een voorschrift nodig (vb. inspuitingen, sondages,...).

C-handelingen zijn medisch toevertrouwde handelingen. In de thuisverpleging kennen we het debrideren van een doorligwonde. Dit gebeurt in opdracht van de arts en enkel door een referentieverpleegkundige wondzorg.

B1-handeling

Een B1-handeling is een handeling die de verpleegkundige mag uitvoeren zonder voorschrift van de arts. Een voorbeeld hiervan is een hygiënische zorg, maar ook het uitvoeren van een wondzorg. Bij wondzorg is enkel een voorschrift nodig voor het verwijderen van hechtingen, lamellen/redons met of zonder suctie/wieken verwijderen en medicamenteuze behandeling van een wonde. Let op: Patiënten die een terugbetaling vanuit de ziekteverzekering krijgen voor verbandmateriaal voor de verzorging van chronische wonden hebben wél een voorschrift nodig voor het verbandmateriaal. 

Onder de B1-handelingen vallen ook het controleren van parameters zoals bloeddruk, pols, temperatuur, gewichts- en glycemiecontrole. Aangezien deze  niet vergoed worden door het RIZIV, is een voorschrift voor het RIZIV niet vereist.

B2-handelingen

Een B2-handeling is een handeling die de verpleegkundige uitvoert met voorschrift van de arts zoals een inspuiting, sondage, lavement of blaaszorg. Ondanks het voorschrift, worden ze niet allemaal vergoed door het RIZIV. Een voorschrift in zijn gebruikelijke vorm is dan niet altijd nodig, maar een thuisverpleegkundige heeft alsnog een controlemiddel nodig om er zeker van te zijn dat hij/zij de juiste zorgen aan de patiënt biedt. 

Medicatietoediening ⇒ Ondertekende medicatiefiche

Medicatietoediening is een B2-handeling die niet vergoed wordt door het RIZIV. De thuisverpleegkundige heeft hiervoor een ondertekende medicatiefiche nodig. Op de fiche staat alle medicatie vermeld die de patiënt gebruikt. De medicatiefiche zit in het papieren dossier van de patiënt bij zijn thuis. Als je als huisarts de fiche regelmatig ondertekent, is de thuisverpleegkundige er zeker van dat alle medicatie die vermeld staat, nog juist is. 

Bloedname/staalname ⇒ Labobon

De labobon geldt als voorschrift bij: 

  • een perifere bloedafname
  • een staalname van urine
  • een staalname van wondvocht

Noodgevallen ⇒ Mondeling voorschrift

In dringende gevallen kan je voor de B2-handelingen mondeling een voorschrift aan de verpleegkundige verstrekken. Dat kan telefonisch of via webcam. Let wel op dat je dit voorschrift ten laatste vijf kalenderdagen na het mondeling voorschrift schriftelijk bevestigt.

Geen voorschrift, geen opvolging?

Hoewel een voorschrift niet voor alle verpleegkundige handelingen nodig is, is contact tussen huisarts en thuisverpleegkundige daarentegen wel essentieel. De behandeling van de patiënt wordt afgestemd op basis van de klinische observaties van de verpleegkundige.

Contactmomenten

Als huisarts kan je contactmomenten met de thuisverpleegkundige(n) afspreken. Indien een verpleegkundige zich zorgen maakt over de patiënt of afwijkende waarden vaststelt, neemt hij/zij sowieso contact op. 

Verpleegdossier

De thuisverpleegkundige noteert jullie contactmomenten met de daaraan gekoppelde afspraken, observaties en parameters in het verpleegdossier van de patiënt. Het dossier kan je als behandelende arts altijd raadplegen via mijnWGK.

Meer info

Heb je nog vragen over verpleegkundige voorschriften? Neem dan contact op met Ilse Gorissen, adviseur relaties en netwerking.

Ilse Gorissen

ilse.gorissen@limburg.wgk.be

089 30 08 96

Overzicht

Onderstaande tabel voorziet een overzicht. Mocht je het handig vinden, kan je de tabel hier downloaden en afdrukken.

overzicht verpleegkundige voorschriften

Terug naar overzicht