Vrije keuze in wie je verzorgt, is essentieel

30 mei 2022
Thuisverpleegkundige Wit-Gele Kruis en patiënt

Elke patiënt mag steeds vrij kiezen wie hem of haar verzorgt. Als zorgverlener moet je respect hebben voor die individuele keuze. Het is voor het Wit-Gele Kruis dan ook ontoelaatbaar dat patiënten onder druk worden gezet om voor een bepaalde thuisverpleegkundige te kiezen, enkel uit eigenbelang of zelfs winstbelang van die thuisverpleegkundige, zoals vandaag te lezen is in een onderzoek van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws.

Ethisch charter

Het Wit-Gele Kruis bewaakt in haar werking niet enkel de deontologische code voor Belgische verpleegkundigen, ook is de organisatie een van de ondertekenaars van het ‘ethisch charter voor zorgondernemerschap in de thuisverpleging’. Hiermee gaat het Wit-Gele Kruis een extra engagement aan om op een objectieve, transparante en kwalitatieve manier om te gaan en te communiceren met patiënten, medewerkers in de thuisverpleging, zorgpartners en de overheid.

Nooit in eigenbelang

“Het is ongehoord om patiënten onder druk te zetten en ermee te dreigen hun zorg stop te zetten als ze niet voor de ene of andere zorgverlener kiezen. Als zorgorganisatie handel je altijd in het belang van je patiënten, nooit in eigenbelang. Als je dat niet beseft, hoor je niet thuis in de zorgsector. Dat er binnen onze sector zulke praktijken gebeuren, kunnen we absoluut niet tolereren. We hopen dan ook dat hier correct tegen wordt opgetreden zodat patiënten met een gerust gevoel een beroep kunnen doen op hun (vertrouwde) thuisverpleegkundige. De thuisverpleegkundigen of zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis komen in principe op uitnodiging van de patiënt, de familie of de mantelzorger of op voorstel van de doorverwijzende arts. Hun bezoek is dan ook in regel aangekondigd of afgesproken”, aldus Dirk Broos, voorzitter Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. “De bewering dat Altrio een ‘doorn in het oog’ is van organisaties zoals het Wit-Gele Kruis is niet correct. Het is niet de concurrentie die een doorn in het oog is, maar het feit dat dergelijke praktijken zo wansmakelijk zijn. En daar willen we als organisatie sterk tegen optreden.”

Maatregelen

“We pleiten voor passende controle en doortastende maatregelen om dergelijk misbruik van vertrouwen uit de thuisverpleging te verdrijven. Voor ons is het essentieel dat er steeds een correcte en systematische toepassing is van het verplicht inlezen van de e-ID van de patiënten bij ieder huisbezoek van de thuisverpleegkundige. Ook het maandelijks verplicht toesturen aan de patiënt van een informatief overzicht of bewijsstuk van de aangerekende honoraria voor de geleverde prestaties door de thuisverpleegkundigen bij hun mutualiteit is nodig. Het zijn middelen om op een correcte en transparante manier aan te melden wie, wanneer en voor wat bij patiënten langskwam en wat daarvoor wordt aangerekend aan de patiënt zelf en de mutualiteit.”

© 2022 Wit-Gele Kruis