COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Week na heropstart cohortzorglijn al op 20% van eerste golf

06 november 2020
Tom Palmaers

Exact een week geleden besliste het Agentschap Zorg en Gezondheid om de cohortzorglijn opnieuw op te starten. In de eerste week kwamen al 213 oproepen binnen om cohortzorg in de thuissituatie aan te vragen. Na één week zitten we daarmee al op een vijfde of 20% van het aantal aanvragen dat in de eerste golf binnenkwam. De meeste aanvragen kwamen uit de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen.

Huisartsen, triagecentra, eerstelijnszones, diensten voor thuisverpleging en gezinszorg, ziekenhuizen of herstelverblijven kunnen 24/7 terecht bij een cohortzorglijn in een van de vijf provincies om te vragen cohortzorg op te starten. Dat is zorg waarbij besmette en niet-besmette patiënten door een andere equipe worden verzorgd zodat besmette patiënten en niet-besmette patiënten gescheiden blijven. Elke besmette patiënt die thuisverpleging of gezinszorg nodig heeft, moet sinds vorige week opnieuw aangemeld worden via de cohortzorglijn. De lokale cohortteams bekijken op hun beurt hoe de zorg van de besmette patiënten verder kan worden georganiseerd zodat kwaliteitsvolle en veilige zorg voor alle patiënten gegarandeerd blijft.

Van 30 oktober tot 4 november kwamen 213 oproepen binnen. 46% van de oproepen betrof aanvragen en/of aanmelding voor cohortzorg binnen thuisverpleging, 51 oproepen waren voor de diensten gezinszorg en 20 voor de woonzorgcentra. Dat betekent dus dat er nood was aan de opstart van cohortzorg in die situaties. In de provincies Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen werd een hoger aantal oproepen vanuit de woonzorgcentra genoteerd dan in Antwerpen en Limburg.

Het totaal aantal oproepen verschilt naargelang de provincie: 

Antwerpen: 47

Brussel: 1

Limburg: 29

Oost-Vlaanderen: 60

Vlaams Brabant: 16

West -Vlaanderen: 45

Niet provincie gerelateerd:15

Van april tot juni waren deze cohortlijnen een eerste keer actief en kwamen er op twee maanden tijd 1119 oproepen binnen. Met de heropstart nu van nog maar één week zitten we dus al aan een vijfde van de eerste golf. “Ook in de thuisverpleging en de gezinszorg zien we dat deze golf krachtiger is dan de eerste. Het verschil is dat we deze keer niet van nul moeten beginnen: de samenwerkingsakkoorden met de eerstelijnszones en alle organisaties en zelfstandigen voor thuisverpleging en gezinszorg bestaan en konden makkelijk opnieuw opgestart worden. Toch valt het niet te ontkennen dat deze golf een impact heeft op onze sector, zowel op onze patiënten als op onze mensen die in deze omstandigheden kwaliteitsvolle en veilige zorg blijven aanbieden”, aldus Karin Van Mossevelde en Hendrik Van Gansbeke, verantwoordelijken van de cohortzorglijnen.

© 2019 Wit-Gele Kruis