COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

WGK participeert actief in het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen

26 december 2018

De sector thuisverpleging organiseert zich en richt het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV) op. Hiermee wil het platform de noden van de thuisverpleegkundigen beter behartigen, de kwaliteit van de thuisverpleegkundige zorg verbeteren, als één overlegorgaan fungeren en het centraal aanspreekpunt vormen bij overleg met de overheden, het Riziv en andere stakeholders binnen de gezondheids- en welzijnszorg.

Het platform is actief in Vlaanderen en Brussel en bestaat uit leden van volgende organisaties:

 • de Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging (VFDT)
 • het Kartel E-Vita
 • het Kartel Zelfstandige Thuisverpleging (KZTV)

Doelstelling

 • De onderlinge constructieve samenwerking tussen de vertegenwoordigers van de verschillende praktijken voor thuisverpleegkundigen bevorderen.
 • De dienst/praktijk thuisverpleegkunde erkennen en respecteren in de eerstelijnszones en multidisciplinaire eerstelijnspraktijken.
 • De belangen van thuisverpleegkundigen behartigen, versterken en verder ontwikkelen op alle niveau’s in  de gezondheidszorg.
 • De belangen van de thuisverpleegkundigen vertegenwoordigen bij alle overheden en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg.
 • Het beroep van thuisverpleegkundigen promoten en constructief uitbouwen in de toekomst. 
 • Het stimuleren van multidisciplinaire samenwerkingen met andere gezondheidswerkers, gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect.

Verdeling (2 jaarlijks mandaat)

 • voorzitter: Lucien Speeckaert – Kartel E-Vita
 • ondervoorzitter – Secretaris: Hendrik Van Gansbeke – VFDT
 • ondervoorzitter - Penningmeester: Wouter Geerts – KZTV 

Contact 

© 2019 Wit-Gele Kruis