Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Wit-Gele Kruis blijft zorgcontinuïteit aanbieden

13 maart 2020

Naar aanleiding van de beslissing van de veiligheidsraad benadrukt het Wit-Gele Kruis dat patiënten kunnen blijven rekenen op onze kwaliteitsvolle thuisverpleging. Natuurlijk geldt ook voor ons de impact van de coronacrisis. Indien er iets zou veranderen voor onze patiënten zoeken we samen met de patiënt en/of mantelzorger en de huisarts naar oplossingen om essentiële zorgen te kunnen blijven garanderen.  

Het Wit-Gele Kruis heeft op regelmatige tijdstippen overleg met het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid over de maatregelen, specifiek voor de thuiszorg, die genomen moeten worden bij het coronavirus. De thuisverpleegkundigen en alle andere medewerkers van het Wit-Gele Kruis worden sinds enkele weken continue op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het coronavirus. Op regelmatige basis worden de interne richtlijnen en voorzorgsmaatregelen vergeleken en aangepast waar nodig aan het advies van de overheid en andere bevoegde instanties. We houden onze medewerkers op de hoogte van alle aanpassingen van richtlijnen en procedures. 

Crisis georganiseerd monitoren 

Uiteraard treffen we  de nodige maatregelen  in geval van een (vermoedelijk) besmette patiënt en/of zorgverlener. Onze verpleegkundigen volgen hierbij afgesproken richtlijnen en contacteren de huisarts indien nodig. In het overleg bij het Agentschap werden deze richtlijnen opgesteld. De richtlijnen geven aan welke algemene voorzorgsmaatregelen we moeten treffen en welke extra maatregelen we moeten nemen bij een persoon die (vermoedelijk) besmet is. Verder vragen we  aan onze verpleegkundigen en andere medewerkers alert te zijn voor symptomen bij patiënten, bij zichzelf en in hun nabije omgeving. Het Wit-Gele Kruis monitort de crisis en is als organisatie voorbereid op de eventuele impact bij patiënten en personeel. 

Medisch materiaal  

Voldoende medisch materiaal is essentieel om onze zorgverlening te kunnen garanderen. De nakende schaarste van het medisch materiaal is een kwestie waarvan de overheid op de hoogte is en waarvoor ook alternatieven worden gezocht. We houden contact met de sector en zoeken naar oplossingen om zorgcontinuïteit en -kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Dit in solidariteit en in samenwerking met de diverse zorgsettings.  

Zorgvragen bijhouden 

Rekening houdend met de evolutie van de coronacrisis bekijken we in functie van de zorgnood of en hoe we bepaalde, vaak minder dringende, zorgen het best aanpakken. Vanzelfsprekend zal dit steeds gebeuren in overleg met de betrokken patiënt en zijn omgeving. Daarnaast anticiperen wij ook op een mogelijke toekomstige stijging in aanvragen.  

Dirk Broos, voorzitter Wit-Gele Kruis Vlaanderen: “In deze moeilijke periode zijn onze zorgmedewerkers, en alle zorgverleners in het algemeen, meer dan ooit mensen met een uitzonderlijke inzet! Ik bedank hen dan ook uitdrukkelijk. Zij zijn het warme hart voor de patiënten en zijn in deze tijden soms het enige sociale contact voor onze patiënten. Hun enthousiasme en gedrevenheid verdient de grootste waardering. Bovendien is het belangrijk te benadrukken dat achter elke zorgverlener van het Wit-Gele Kruis een team van collega’s klaarstaat. Meer dan ooit dragen we deze uitdagingen samen!” 

© 2019 Wit-Gele Kruis