Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Wit-Gele Kruis duidt Dirk Broos aan als nieuwe voorzitter

30 januari 2020

De Raad van Bestuur van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen heeft na een zorgvuldige zoektocht unaniem besloten Dirk Broos aan te stellen als nieuwe voorzitter. Vanaf 31 januari 2020 zal hij Vincent Vandevelde opvolgen die sinds augustus 2019 het voorzitterschap op zich nam.

Dirk Broos heeft uitgebreide ervaring binnen de brede non-profitsector waar hij zowel binnen directie, administratie als beleid leidinggevende functies heeft uitgeoefend.

Zo was hij jaren werkzaam binnen de bijzondere jeugdzorg waar hij mee aan de basis lag van het ambulant werken (uitbouw van thuisbegeleiding en crisishulp aan huis). Binnen de Vlaamse welzijnsadministratie was hij projectleider voor de reorganisatie van de Vlaamse jeugdhulpverlening. In het hoger onderwijs was hij algemeen directeur van de Karel de Grote hogeschool. Dirk heeft meer dan tien jaar kabinetservaring als kabinetschef onderwijs bij voormalig minister van onderwijs Hilde Crevits en als adjunct-kabinetschef welzijn. Ook is hij actief als Vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) die toezicht houdt op de kwaliteit van het opleidingsaanbod binnen het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Dirk Broos heeft bestuurservaring als voorzitter en bestuurslid binnen een aantal welzijns- en onderwijsinstanties.

In al deze rollen typeert zijn inbreng zich door sterk engagement, verbinding en kritisch maar constructief denken. Met Dirk Broos kiest het Wit-Gele Kruis Vlaanderen voor een voorzitter die zich in zijn opdrachten kenmerkt door verbindend leiderschap te combineren met  daadkracht en strategie.

Met deze kwaliteiten is hij de roerganger die het Wit-Gele Kruis voor de volgende periode nodig heeft.

Dirk Broos: “Er wachten de gezondheidszorg grote uitdagingen. Denk maar aan onze vergrijzende en steeds meer ook ‘verwittende’ bevolking, waarbij zorgvragen en gezondheidsproblemen steeds complexer en chronischer worden. Onder meer deze evolutie zet de financiering van de gezondheidszorg onder druk, waar mensen zo lang mogelijk thuis kunnen verzorgen voor velen een (terechte) prioriteit wordt. Tegelijk biedt de steeds verdergaande digitalisering grote mogelijkheden maar stelt ze ons ook voor bijzondere uitdagingen.

Onze thuisverpleging staat voor de opdracht om middenin deze veranderingen elke dag weer het Wit-Gele hart te zijn dat kwaliteitsvolle thuisverpleging aanbiedt. Hiervoor zijn voldoende, professionele én sterke handen nodig. Daarin wil het Wit-Gele Kruis een sterke partner blijven die als marktleider aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden biedt en het keurmerk van kwaliteitsvolle thuisverpleegkunde verdient en uitstraalt.

De troeven van Wit-Gele Kruis bundelen om vanuit de federatie, samen met elke provinciale Wit-Gele Kruisvereniging, dat steeds meer te realiseren, is de opdracht waar ik me gemotiveerd voor wil inzetten.

Met jaarlijks meer dan 150.000 unieke patiënten, meer dan 17 miljoen bezoeken per jaar en een dienstverlening vanuit de Zorgcentrale over heel Vlaanderen (24/24 en 7/7), is het Wit-Gele Kruis dé organisatie die ervoor zorgt dat mensen zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis kunnen blijven wonen.

Het Wit-Gele Kruis dankt Vincent Vandevelde voor zijn opmerkelijke inzet als voorzitter in de voorbije periode. Hij zorgde voor de noodzakelijke continuïteit en het voorbereiden van de organisatie op dit nieuw leiderschap.

Wit-Gele Kruis kijkt uit naar de toekomst van de thuisverpleging en de eerstelijnszorg onder het leiderschap van de nieuwe voorzitter.

 

 

Informatie en interviewaanvragen zijn te bekomen via marie.landsheere [at] vlaanderen.wgk.be of 0497/78 25 04

© 2019 Wit-Gele Kruis