Wit-Gele Kruis verzorgt meer dan 140 000 patiënten in 16 miljoen bezoeken

25 juni 2022
Verpleegkundige en patiënt Wit-Gele Kruis

In 2021 verzorgde het Wit-Gele Kruis 140 889 patiënten en deed ze 16 530 956 bezoeken. Ongeveer 71% van de patiënten is ouder dan 60 jaar, 33% ouder dan 80. Tijdens de Academische Zitting van het Wit-Gele Kruis op vrijdag 24 juni blikte de organisatie terug op 85 jaar thuisverpleging, maar keek ze vooral naar de evoluties en uitdagingen van de toekomst.

Van ‘verpleegster’ naar ‘verpleegkundige’, 85 jaar Wit-Gele Kruis en thuisverpleging

In de beginjaren van het Wit-Gele Kruis was de taakomschrijving van de zorgverleners simpel: zieken verzorgen. Anno 2022 is het takenpakket heel wat uitgebreider, technischer en ook meer leidinggevend. De verpleegster is geëvolueerd naar een ‘kundige’, een expert in zijn of haar vakgebied.

Meer dan de helft van de patiënten krijgt enkel zorgen van technische aard. Dat kan gaan van een complexe wondzorg over de afkoppeling van chemo tot het plaatsen van een suprapubische sonde. De reden hiervan is langs de ene kant de verkorte ligduur in de ziekenhuizen, waardoor de patiënt na ontslag in het ziekenhuis nog veel opvolging nodig heeft. Langs de andere kant is er een demografische evolutie: we worden ouder. En bovendien willen mensen steeds langer in hun vertrouwde omgeving wonen.

Het ontstaan van het Wit-Gele Kruis en van thuisverpleging loopt ongeveer parallel. De organisatie was dan ook in 1937 de eerste georganiseerde dienst voor thuisverpleging. 85 jaar later is het Wit-Gele Kruis nog steeds trendsetter en marktleider.

Elk kwartier belt een thuisverpleegkundige aan

Dagelijks zijn er gemiddeld 2 780 verpleegkundigen op ronde die samen meer dan 45 389 huisbezoeken doen. Gemiddeld bezoekt een thuisverpleegkundige zo een 24 tot 27 patiënten per dag. Het aantal en de duurtijd varieert naargelang de zorgbehoeften van de patiënten. Maar dat het een pijnlijke realiteit is, beseft het Wit-Gele Kruis zeker. “Meer tijd bij onze patiënten kan, als de financiering door de overheid ons volgt”, aldus Dirk Broos, voorzitter Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. “Als we onze kwaliteit willen behouden en meer willen samenwerken, botsen we op beperkingen van de financiering van de thuisverpleging. We willen meewerken aan een generiek kader voor de herziening van de financiering van de gezondheidszorg. Een concreet voorbeeld waar wij tegenaanlopen is in de projecten rond thuishospitalisatie (bv. in kader van kankerbehandelingen thuis). Dat is een intense samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen en thuisverpleging waarbij een flexibelere financiering nodig is: niet prestatiegericht, maar gericht op continuïteit, kwaliteit en veiligheid van zorg.”

Hoe het Wit-Gele Kruis kwaliteitsvolle thuisverpleging dag in dag uit garandeert, lees je in ons jaarverslag op www.witgelekruis.be/jaarverslag2021.

______

Perscontact

Persverantwoordelijke Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vzw
Marie Landsheere
0497-78 25 04
marie.landsheere@​vlaanderen.wgk.be

© 2023 Wit-Gele Kruis