COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Wit-Gele Kruis zet medewerkers in voor clusteranalyse en brononderzoek

24 juli 2020

Op vraag van de Vlaamse regering zet het Wit-Gele Kruis zich in om mee te helpen bij de lokale clusteranalyses en brononderzoeken die nodig zijn om de verspreiding van COVID-19 in te dijken. Het Wit-Gele Kruis stelde meteen al enkele potentiële kandidaten voor aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dat hierin de lead neemt, en engageert zich om spoedig meer kandidaten voor te dragen.

De medewerkers die bijspringen in de brononderzoeken zullen op vraag van het team Infectieziektebestrijding indexpatiënten (dit zijn de eerst gekende patiënten) bevragen naar hun whereabouts (en contacten) in de 10 dagen voorafgaand aan hun ziektesymptomen. Zij gaan hiervoor op huisbezoek bij de patiënt. Het gesprek is een zorggesprek waarbij vertrouwen van de patiënt belangrijk is. De verkregen informatie wordt achteraf op elektronische wijze gedeeld.

Voor de clusteranalyse worden samen met het team Infectieziektebestrijding clustersignalen onderzocht en de verzamelde informatie uit brononderzoek geanalyseerd. De bedoeling hierbij is om epidemiologische linken te leggen en mogelijke bronnen te detecteren. Zij zullen ook vragen van lokale besturen beantwoorden die geconfronteerd worden met een cluster en hen adviseren.

Onze medewerkers zullen na een korte opleiding door het Agentschap klaar staan en worden ingezet wanneer  hierom gevraagd wordt.

Hulp van thuisverpleegkundige

Het Wit-Gele Kruis was reeds in de eerste golf vanuit haar flexibele organisatie een alerte partner in het inspelen op noden die van buitenaf kwamen. De hulp die het Wit-Gele Kruis bood aan woonzorgcentra, interne cohortrondes en gemengde cohortrondes over de organisatiegrenzen heen, in schakelzorgcentra en in triagecentra, tonen duidelijk onze maatschappelijke rol, ons engagement in de realisatie van geïntegreerde zorg, en onze rol als marktleider.

We zorgden voor continuïteit van de zorg en garandeerden dat onze mensen de zorg voor de patiënten op dezelfde kwaliteitsvolle en veilige manier konden verderzetten. Bovendien speelt thuiszorg een cruciale rol om de ziekenhuizen te ontlasten.

Voor de vele duizenden patiënten, vaak eenzaam opgesloten in hun ‘corona-isolement’, waren onze verpleegkundigen en verzorgenden het enige contact en op die manier een belangrijke steun.

Dirk Broos, voorzitter Wit-Gele Kruis: “Ik ben tevreden dat de overheid ziet dat thuiszorg en onze thuisverpleegkundigen in het bijzonder een essentiële schakel zijn in de zorgketen. Onze thuisverpleegkundigen staan het dichtst bij de patiënten en het belang van een warme vertrouwensband met de patiënt blijkt ook nu weer.”

Meer info:

Marie Landsheere, 0497 78 25 04

© 2019 Wit-Gele Kruis