Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Wit-Gele Kruis zet in op betrokkenheid van patiënt en mantelzorger

11 oktober 2018

Hoe streef je als organisatie naar de beste kwaliteit voor je patiënten? Het Wit-Gele Kruis zet als grootste speler in de thuisverpleging in op verschillende initiatieven om patiënten beter te betrekken en zo de beste kwaliteit te garanderen. Directeur kwaliteitsbeleid Ben Willaert en patiënt Cecile Mestdagh getuigen.

Kwaliteit: centraal stellen van patiënt en mantelzorger

Ben Willaert: “Kwaliteit staat voor continue aandacht en initiatief om de zorg voor onze patiënten te verbeteren. Er is elke dag de klok rond aandacht voor patiëntveiligheid en een kwaliteitsvolle zorg door onze verpleegkundigen. Wij willen van patiënten en mantelzorgers een echte partner maken in de zorg. Door hen een stem te geven en te laten participeren in hun zorgtraject proberen we hen een meer sturende rol te laten spelen.”

Initiatieven om kwaliteitsvolle thuisverpleging te bereiken

Jaarlijks organiseert het Wit-Gele Kruis een enquête die peilt naar de kwaliteit en de beleving van de zorg bij onze patiënten. Deze bevraging werd in 2017 uitgevoerd bij maar liefst 12.554 patiënten. Via de resultaten van deze jaarlijkse enquête kunnen we de kwaliteit van onze thuisverpleging verder verbeteren en patiëntgerichte campagnes opzetten waarbij er aandacht is om beter te communiceren met de mantelzorger, het garanderen van een goede doorverwijzing naar andere zorgpartners en ondersteunende diensten, respect en aandacht voor de verschillende noden … Sowieso kunnen zowel patiënten als mantelzorgers ons steeds telefonisch of online bereiken om suggesties te doen of klachten te melden bij de ombudsdienst van het Wit-Gele Kruis.

 

Cecile Mestdagh: “Als ik opmerkingen heb over mijn verzorging dan kan ik dit steeds bespreken met mijn verpleegkundige. Ik weet ook dat ik dit steeds kan opnemen met de afdeling of de ombudsdienst indien nodig. Er wordt altijd rekening gehouden met mijn feedback. De verpleegkundigen staan met hun warme zorg altijd klaar! Ik merk dat ze mijn verzorging met elkaar bespreken en onderling opvolgen. Er is een goed contact met mijn zoon en dit geeft volgens mij ook een grote meerwaarde aan de kwaliteit van mijn verzorging. Dit is een hele geruststelling voor mijn familie.”

 

Het Wit Gele Kruis voert ook veiligheidscultuurmetingen uit met het oog op een veilige zorg en die incidentmeldingen onder de aandacht brengt. Het Wit-Gele Kruis werkt aan kwaliteitsindicatoren, onder andere rond decubitus en handhygiëne, waardoor gegevens kunnen vergeleken worden. Naar analogie met de ziekenhuizen streeft het Wit Gele Kruis naar accreditatie van het zorg gebeuren. Twee van de vijf Wit-Gele Kruisprovincies zijn reeds geaccrediteerd voor de kwaliteit van hun zorg, de overige drie provincies doorlopen momenteel een accreditatietraject.

 

Voor het Wit Gele Kruis is patiëntenparticipatie onontbeerlijk om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Via dergelijke vorm van participatie krijgen patiënten de mogelijkheid om hun zorg mee te bepalen en mee uit te voeren, indien ze dit wensen. Recent is er binnen het Wit-Gele Kruis het Center of Excellence Patiëntenparticipatie opgestart waarbij er onderzoek wordt gevoerd naar zowel de participatie van de patiënt als naar de huidige participatiecultuur onder onze verpleegkundigen. Deze resultaten zullen pioniersinzichten leveren omtrent de wens tot participatie en de huidige participatiecultuur binnen de thuisomgeving van de patiënt.

 

Praktisch

Lisa De Pelsmaeker – stafmedewerker communicatie Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

02-739 35 11
0496-87 14 10
lisa.de.pelsmaeker [at] vlaanderen.wgk.be

© 2019 Wit-Gele Kruis