Zorg voor patiënten thuis onder druk

27 april 2022
Thuisverpleegkundige Wit-Gele Kruis en patiënt

De inflatie en de daaropvolgende overschrijdingen van de spilindex maken de loonkosten stilaan onhoudbaar voor de diensten thuisverpleging. i-mens en het Wit-Gele Kruis, deel van de Vlaamse Federatie Diensten voor Thuisverpleging, vragen met aandrang een structurele oplossing van de federale regering zodat de thuisverpleging voor patiënten toegankelijk en kwalitatief kan blijven. De voorgestelde eenmalige indexatie van 2% voor de komende 7 maanden (vanaf 1 juni 2022) is ontoereikend en geen structurele oplossing op de lange termijn.

Leefbaarheid diensten thuisverpleging onder druk
De spilindex is snel opeenvolgend overschreden. Vanuit het RIZIV kreeg de thuisverpleging slechts een beperkte indexering van de honoraria voor 2022. Aangezien de lonen ook later dit jaar nog zullen stijgen, ziet de thuisverpleging de loonkosten uitzonderlijk snel en extreem oplopen.

Ter illustratie: terwijl de lonen op 1 jaar tijd maar liefst met minstens 8% stijgen, stijgen de inkomsten - honoraria verbonden aan de nomenclatuur - slechts met 0.79%. Dit verschil van meer dan 7% betekent voor i-mens en het Wit-Gele Kruis samen een gemiste omzet van maar liefst 25,6 miljoen euro. 

Met in totaal meer dan 8200 zorgmedewerkers in de thuisverpleging is het dan ook duidelijk dat deze loonkosten een serieuze impact hebben voor organisaties als i-mens en het Wit-Gele Kruis.

Nood aan structurele oplossing

De sector thuisverpleging kampt daarentegen nog met andere grote kosten. Zo zijn thuisverpleegkundigen voortdurend op de baan. Het spreekt voor zich dat de stijgende brandstofprijzen, naast tal van andere hulpmiddelen en diensten, onder invloed van de enorme inflatie snel heel wat duurder worden en zo ook een enorme impact hebben op een kosteneffectieve werking.

Zonder extra financiering dreigen de diensten voor thuisverpleging niet langer uit de kosten te komen. “We zijn tevreden dat deze problematiek ter harte werd genomen door de federale regering. Echter,  een indexatie van 2% voor de komende 7 maanden is slechts een beperkte oplossing. Structureel verandert er niets. De regering mildert zo heel even het probleem maar stelt het grondiger oplossen van het probleem uit”, aldus Dirk Broos, voorzitter Vlaamse Federatie Diensten voor Thuisverpleging (VFDT) en voorzitter Wit-Gele Kruis van Vlaanderen.

Op zoek naar andere inkomstenbronnen

Indien er geen extra inspanningen komen van de federale regering, zien de diensten thuisverpleging zich genoodzaakt om moeilijke maatregelen te nemen die uiteindelijk ook de patiënten treffen. Een mogelijke piste die momenteel onderzocht wordt, is net zoals in Brussel en Wallonië, het innen van remgeld. Dat moet dan over heel de sector thuisverpleging  gebeuren om oneerlijke concurrentie op basis van het al dan niet innen van remgeld tegen te gaan.

Een grondige herziening van de financiering door een aanpassing van de nomenclatuur voor de thuisverpleging is noodzakelijk om de leefbaarheid van de diensten thuisverpleging te garanderen op de lange termijn. Dat zorgt voor een correcte, kwalitatieve en veilige erkenning van de inspanningen door thuisverpleegkundigen en zorgkundigen. Bovendien biedt dat een meer structurele oplossing voor de sector.

“Onze mensen toonden zoveel doorzettingsvermogen de voorbije jaren. Zij verdienen de juiste erkenning en wij willen hen dat ook kunnen blijven geven. Wij houden ons strikt aan de arbeidswetgeving maar hierdoor komen wij als diensten voor thuisverpleging financieel sterk in de problemen”, besluit Dirk Broos.

© 2023 Wit-Gele Kruis