COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Zorgkundigen mogen vijf extra handelingen uitvoeren

22 februari 2021
Zorgkundigen extra handelingen

Vanaf 1 januari 2022 zullen alle zorgkundigen van Wit-Gele Kruis Limburg 23 handelingen mogen uitvoeren bij patiënten. Momenteel is dat voor de meesten nog 18 handelingen, maar via interne opleidingen kunnen ze een attest behalen voor die vijf extra handelingen. Op dit moment hebben er al 70 zorgkundigen deze opleiding succesvol afgerond.

Meerwaarde in thuiszorg

Wit-Gele Kruis Limburg ziet de extra inzet van zorgkundigen in de thuisverpleging als een absolute meerwaarde.  De zorg verandert en het tekort aan personeel is een reële situatie. Door de gewijzigde regelgeving kunnen de zorgkundigen extra taken op zich nemen binnen de organisatie, zij het steeds onder supervisie van een verpleegkundige. Voor jou als huisarts verandert er niets: je vertrouwde contactpersoon blijft dezelfde!

Over welke vijf handelingen gaat het?

 1. Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemiemeting door capillaire bloedafname en bloeddrukmeting 

 2. Manuele verwijdering van faecalomen

 3. Toedienen van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen en orale chemotherapie, die voorbereid werd door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen: 

  1. oraal (inbegrepen inhalatie)

  2. rectaal

  3. oog- en oorindruppeling

  4. percutaan

  5. subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine

 4. Het verwijderen en het heraanbrengen van verbanden ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen waarin de uitbreiding zit in het ‘aanbrengen van verbanden’

 5. Voeding en vochttoediening langs orale weg (geen sondevoeding)

© 2019 Wit-Gele Kruis