Verpleegkundige bespreekt folder met patiënten Verpleegkundige bespreekt folder met patiënten

Adviezen Commissie Ethiek

De Commissie Ethiek heeft een aantal adviezen gepubliceerd die gebruikt worden om ethische vraagstukken aan te toetsen. De adviezen zijn opgesteld voor de thuisverpleegkundigen in de dagelijkse zorgpraktijk.

Advies ter ondersteuning van het zorgvuldig handelen met het elektronisch verpleegkundig dossier in de thuisverpleging

Hoofdstuk 1:
Digitalisering in de gezondheidszorg

Hoofdstuk 2:
Elektronisch verpleegdossier (EVD) in het Wit-Gele Kruis

Hoofdstuk 3:
Wettelijk kader

Hoofdstuk 4:
Ethische aanbevelingen
 

Lees het volledige advies

Advies over de procedure voor het 'Informed consent' voor het delen van gegevens onder zorgverstrekkers

Hoofdstuk 1:
Doel van het informed consent

Hoofdstuk 2:
Procedure

Hoofdstuk 3:
De informatie

Hoofdstuk 4:
Bewijs van het informed consent
 

Lees hier het volledige advies

Samen werken aan diversiteit binnen het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen: ethisch advies over het dragen van de Islamitische hoofddoek door thuisverpleegkundigen

Hoofdstuk 1:
Diversiteit in de organisatie

Hoofdstuk 2:
Het toelaten of verbieden van een Islamitische hoofddoek bij een medewerker, een ethische kwestie?

Hoofdstuk 3:
Zorg voor kwetsbaarheid, openheid en dialoog

Hoofdstuk 4:
Praktische aanbevelingen
 

Lees hier het volledige advies

Advies oudermis(be)handeling

De Commissie Ethiek schreef met ondersteuning van dr. Evi Verdonck van het expertisecentrum Resilient People UCLL, een wetenschappelijk, juridisch en ethisch onderbouwd handelingskader en een theoretisch kader voor het zorgzaam omgaan met ouderenmis(be)handeling in de thuiszorg.
 

Lees het volledige advies

Advies camerabewaking

De Commissie Ethiek schreef een advies over camerabewaking in de thuiszorg.
 

Lees hier het volledig advies

Advies zorgzaam omgaan met 'grenzen' in de thuiszorg

Elke zorgverlener botst in zijn dagelijkse praktijk wel eens op een mogelijke grens: “Tot waar kan ik mij nog voor deze patiënt engageren? Ik voel dat ik een grens heb bereikt.” Zeker in thuiszorgsituaties die als bijzonder moeilijk worden ervaren, lijkt de vraag naar die grens nooit ver weg. De Commissie Ethiek schreef hierover een advies.
 

Lees hier het volledige advies