Historiek, geschiedenis van het Wit-Gele Kruis, ontstaan thuiszorg Historiek, geschiedenis van het Wit-Gele Kruis, ontstaan thuiszorg

Historiek

Enkele mijlpalen in de geschiedenis van het Wit-Gele Kruis.

 

De geschiedenis van het Wit-Gele Kruis

1937

Oprichting van de eerste Belgische Wit-Gele Kruisafdeling in Gent. Initiatiefnemers Dr. Henri Van de Putte en Jozef Bogaerts laten zich inspireren door het Nederlandse Wit-Gele Kruis. De oprichting van het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen is een feit.

1938

Enkele maanden na de stichting in Gent wordt in Brugge een tweede Wit-Gele Kruisafdeling opgericht. Andere afdelingen over de rest van het land volgen snel.

1940

Ondanks de moeilijke werkomstandigheden maakt het Wit-Gele Kruis tijdens WOII een duidelijke groei door. In de jaren 40 integreerden we een aantal afdelingen in een Nationale Federatie.

1947

De eerste Wit-Gele Kruis auto rijdt rond in Pittem. Daarvóór verplaatsten de verpleegkundigen zich te voet, met de fiets, of uitzonderlijk met de bromfiets.

1950-60

In de jaren 50 en 60 kent het Wit-Gele Kruis een grote groei, o.a. door de ondertekening van het Nationaal Protocol met de christelijke ziekenfondsen en Caritas Catholica.

1963

Het Nationaal Protocol vormt de aanleiding voor de oprichting van negen provinciale vzw‘s.

1964

De oprichting van het Wit-Gele Kruis Limburg.

1967

De oprichting van Wit-Gele Kruis Brabant. In 1998 wordt door de opsplitsing van Brabant het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant opgericht.

1970

De oprichting van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen.

1995

In de tweede helft van de jaren 90 gaan de Vlaamse en Waalse Wit-Gele Kruisverenigingen elk hun eigen weg. De Vlaamse Wit-Gele Kruisprovincies vormen samen het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. De provincies hebben elk hun autonomie. Gezamenlijke opdrachten worden toevertrouwd aan de Vlaamse Federatie in Brussel.

2007

Het Wit-Gele Kruis bestaat 70 jaar. In samenwerking met het KADOC KU Leuven publiceren we het boek ‘Het Wit-Gele Kruis 1937-2007’.

2012

Het Wit-Gele Kruis bestaat 75 jaar en blijft continu inspelen op tal van maatschappelijke, demografische en medische evoluties. Meer en meer nemen we een coördinerende rol op in het zorgverhaal. Als meest nabije zorgverstrekker staan we in voor totaalzorg.

2017

In 2017 blies het Wit-Gele Kruis 80 kaarsjes uit. De organisatie heeft in deze tachtig jaar heel wat evoluties doorlopen en mijlpalen gerealiseerd. Zo was het Wit-Gele Kruis pionier in de digitaal ondersteunende zorg en gegevensdeling en bouwde ze de Zorgcentrale uit. Vandaag bestaat het Wit-Gele Kruis uit vijf autonome vzw’s en een overkoepelende Vlaamse federatie en heeft de organisatie zich weten positioneren op het gebied van thuisverpleging. Telkens staat de zorgbehoefte van de patiënt en de mantelzorger centraal.

2022

Het Wit-Gele Kruis heeft in 85 jaar haar kwaliteitsvolle zorg kunnen optimaliseren. De komende jaren zal de rol van de patiënt, en de participatie in zijn zorg, steeds belangrijker worden. Als grootste organisatie in de thuisverpleging springen we nu al mee op de kar. Innovatie en digitalisering is van belang voor een betere zorg. Het Wit-Gele Kruis zal dat doen op basis van de doelstellingen in Quintuple Aim waarbij sociale rechtvaardigheid en inclusie centraal staan.