Rolstoelen

Je kan een tegemoetkoming ontvangen in de prijs voor een rolstoel.

Voorwaarden

 • De rolstoel staat op de ‘lijst van vergoeding aangenomen mobiliteitshulpmiddelen’ (www.vlaamsesocialebescherming.be)
 • De rolstoel wordt afgeleverd door een erkende bandagist
 • Je voldoet aan specifieke voorwaarden van de rolstoel

Procedure

 • Je arts maakt een medisch voorschrift voor de rolstoel
 • Je geeft het voorschrift af bij een erkende bandagist. In sommige gevallen (afhankelijk van het type rolstoel) is ook een multidisciplinair functioneringsrapport nodig.
 • De bandagist stelt je, naargelang je behoeften en de technische mogelijkheden, een geschikte rolstoel voor
 • De bandagist bezorgt een motiveringsrapport en een aanvraag tot verzekeringstegemoetkoming aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds
 • De adviserend geneesheer onderzoekt je aanvraag
 • Als je aanvraag goedgekeurd wordt, zal de bandagist je rolstoel afleveren

Voordelen

Een tegemoetkoming in de prijs van de rolstoel. Het bedrag is afhankelijk van het hulpmiddel en wordt vastgelegd in de ‘lijst van vergoeding aangenomen mobiliteitshulpmiddelen’.

Goed om weten

 • Je hoeft als patiënt zelf geen documenten te bezorgen aan je ziekenfonds
 • De hernieuwingstermijn is afhankelijk voor het soort loophulpmiddel (www.vlaamsesocialebescherming.be).
 • De vergoeding voor een rolstoel kan gecumuleerd worden met een tegemoetkoming voor bepaalde andere mobiliteitshulpmiddelen. Dit wordt eveneens vastgelegd in de  ‘lijst van vergoeding aangenomen mobiliteitshulpmiddelen’ (www.vlaamsesocialebescherming.be).

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds of bij je bandagist.

Bronnen: