Autosondage

Je kan een een tegemoetkoming ontvangen voor autosondage thuis.

Voorwaarden

 • De sondage wordt bij je thuis uitgevoerd door jezelf of door een persoon uit je omgeving die daartoe is opgeleid en die bekwaam is voor het uitvoeren van een sondage  
 • Je hebt één van volgende indicaties:
  • Retentieblaas met een post-mictioneel residu ten gevolge van een verworven of aangeboren medullair letsel of ten gevolge van een perifere neuropathie
  • Paraplegie of paraparesie, tetraplegie of tetraparesie wanneer verergering van de incontinentie vermeden wordt door de combinatie van (een) parasympathicolytische geneesmiddel(en) en autosondage.
  • Urineretentie in afwezigheid van een apart neurologisch letsel: substitutieblaas of vergrotingsblaas
  • Retentieblaas met een capaciteit niet hoger dan 300 ml
  • Neurogene blaas bij kinderen onder de leeftijd van 18 jaar

Procedure

 • De specialist vult de terugbetalingsaanvraag in, deze wordt opgestuurd naar de adviserend geneesheer van je ziekenfonds
 • De adviserend geneesheer geeft een machtiging
 • Met je machtiging en je voorschrift kan je sondes halen bij je apotheker 

Voordelen 

Je ontvangt maximum 2,70 euro per sonde (afhankelijk van de soort), maximum 5 of 8 (enkel bij retentieblaas met een capaciteit niet hoger dan 300 ml en neurogene blaas bij kinderen) sondes per dag. De sonde moet op de lijst staan van vergoedbare sondes staan.

Goed om weten 

De toestemming van de adviserend geneesheer geldt 1 jaar en kan worden verlengd voor maximum 5 jaar. Voor kinderen jonger dan 18 jaar gelden andere voorwaarden.

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Meer informatie vind je hier terug.

Bronnen: