Tegemoetkoming in de kosten van kortdurige zuurstoftherapie

Lijd je aan zuurstoftekort en krijg je kortdurige zuurstoftherapie thuis? Dan ontvang je een tegemoetkoming in de kosten van je behandeling. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten van gasvormige zuurstof of van een oxycentrator voor patiënten die voor een korte periode zuurstof nodig hebben.

Voorwaarden

  • Je wordt behandeld voor acute hypoxemie, hypoxemie bij palliatieve patiënten of clusterhoofdpijn.
  • Er is sprake van zuurstoftherapie op korte termijn, dit wil zeggen dat de patiënt niet meer dan 3 maanden (3 opeenvolgende maanden of 3 keer één maand) per jaar zuurstof nodig heeft.

Procedure

  • je behandelende arts  maakt een voorschrift, dit wordt opgestuurd naar de adviserend geneesheer van je ziekenfonds
  • de adviserend geneesheer geeft een machtiging
  • met je machtiging en je voorschrift ga bij je apotheker

Voordelen

  • volledige terugbetaling van gasvormige zuurstof
  • volledige terugbetaling van een zuurstofconcentrator (tenzij de leverancier meer factureert dan de maximale verzekeringstegemoetkoming)

Goed om weten

  • de zuurstof en het materiaal kunnen afgeleverd worden door de (ziekenhuis)apotheker of een leverancier (in opdracht van de apotheker)
  • de (ziekenhuis)apotheker krijgt een vergoeding voor de coördinatie, begeleiding en tarifering van de behandeling
  • pas na 12 maanden is een nieuwe therapie mogelijk

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij je thuisverpleegkundige. Zij zal jou naar de juiste instantie doorverwijzen. Voor meer informatie kan je ook terecht op deze website.

Bronnen: