Tegemoetkoming op verbandmaterialen

Patiënten met chronische wonden kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de prijs van bepaalde verbandmaterialen.

 

Voorwaarden

 • De wonden zijn gedurende 6 weken behandeld en na 6 weken behandeling onvoldoende geheeld.
 • De behandeling gebeurt ambulant.
 • Je lijdt aan één van volgende ziektebeelden:
  • Arterieel ulcus
  • Veneus ulcus
  • Diabetisch ulcus
  • Drukulcus van stadium II, III of IV
  • Neuropatisch ulcus (bij niet diabetici)
  • Ulcera ten gevolge van vasculitis
  • Hydradenitis suppurativa
  • Oncologische wonden
  • Post-chirurgische wonden
  • Brandwonden
  • Chronische ulcus anders dan bovengenoemde aandoeningen waarvoor actieve verbandmiddelen het enig therapeutisch alternatief vormen, bevestigd na een diagnostisch onderzoek door een arts specialist in de dermato-venereologie
  • Junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa.
 • De verbandmiddelen staan op de lijst van de terugbetaalbare actieve verbandmiddelen

Procedure

 • Je verbandmiddelen werden voorgeschreven.
 • Je behandelend arts of de arts-specialist vult het 1e deel van het aanvraagformulier in, dat wordt bezorgd aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.
 • Na akkoord ontvang je een machtiging van de adviserend geneesheer.
 • De machtiging kan verlengd worden, daarvoor moet de arts of arts-specialist het 2e deel van het aanvraagformulier invullen. Ook dat moet bezorgd worden aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.
 • Met een voorschrift en de machtiging kan je de verbandmiddelen halen bij je apotheker. De tegemoetkoming zal onmiddellijk verrekend worden via de derdebetalersregeling.

Voordelen

Je ontvangt een tegemoetkoming van 20% in de publieksprijs van de verbandmiddelen.

Goed om weten

Het aandeel dat je als patiënt zelf betaalt, wordt in rekening genomen voor de maximumfactuur.

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Voor meer informatie kan je terecht op deze website.

Bron:

www.riziv.be