Foto hoorapparaat Foto hoorapparaat

Hoorapparaten

Bij de aankoop van een hoorapparaat ontvang je een tegemoetkoming.

Voorwaarden

 • Een gehoorverlies van minstens 40dB aan het oor waarvoor een hoorapparaat nodig is
 • Het hoorapparaat zorgt voor een gehoorwinst van minstens 5dB.
 • Het hoorapparaat beantwoordt aan bepaalde karakteristieken (www.riziv.be)
 • De procedure omtrent het voorschrift van testen wordt gevolgd

Procedure

 • Op basis van een voorschrift voor gehoortesten van de neus-, keel- en oorarts kan je je gehoor laten testen door een audicien. Je zal 14 dagen een testapparaat krijgen.
 • Na de testperiode keer je met je verslag (van de audicien) terug naar de neus-, keel- en oorarts.  Hij zal je, indien nodig, een voorschrift voor een apparaat schrijven.
 • De audicien doet een aanvraag bij de adviserend geneesheer. Hij bezorgt de adviserend geneesheer het testverslag en het aanvraagformulier.
 • Als de adviserend geneesheer je aanvraag goedkeurt, kan je je hoorapparaat laten plaatsen door de audicien. De audicien bezorgt aan het ziekenfonds een bewijs van aflevering en de goedkeuring van de adviserend geneesheer.

Voordelen

Het maximumbedrag (2024) van de tegemoetkoming bedraagt:

Voor hoorapparaten aan één oor:

 • 1.404,65 euro voor minderjarigen
 • 856,00 euro van 18 t.e.m. 65 jaar
 • 810,45 euro vanaf 65 jaar

Voor hoorapparaten aan beide oren:

 • 2.782,28 euro voor minderjarigen
 • 1.694,42 euro van 18 t.e.m. 65 jaar
 • 1.604,20 euro vanaf 65 jaar

Voor een tweede hoorapparaat wanneer je al een apparaat hebt aan één oor:

 • 1.377,63 euro voor minderjarigen
 • 838,50 euro van 18 t.e.m. 65 jaar
 • 793,83 euro vanaf 65 jaar

Goed om weten

 • Je kan een nieuwe tegemoetkoming aanvragen wanneer je gehoor achteruitgaat  met 20 decibel, wanneer je apparaat minstens 5 jaar oud (3 jaar voor minderjarigen) is of wanneer je van toestel moet veranderen (luchtgeleiding naar beengeleiding of omgekeerd)
 • Ook het opvolgen van jouw hoorapparaat zit in de prijs inbegrepen
 • Sommige ziekenfondsen geven nog een extra vergoeding voor je hoorapparaat

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds of bij je audioloog.

Bronnen: