Steunkousen Steunkousen

Steunkousen

Je ontvangt een tegemoetkoming bij de aankoop van steunkousen.

Voorwaarden

Je lijdt aan een specifiek medisch probleem, namelijk lymfoedeem of chronische veneuze aandoening. Er is voldaan aan één van onderstaande indicaties:

Of lymfoedeem:

 • uni- of bilaterale lymfoedeem na lies- of bekkenklieruitruiming
 • lymfoedeem na bestraling van de liesstreek
 • chronische primair erfelijk lymfoedeem
 • congenitale vasculaire malformatie

Of chronische veneuze aandoeningen:

 • preventie van recidief veneuze ulcera bij chronische insufficiëntie
 • aanwezigheid van een geobjectiveerde diepe veneuze trombose
 • aanwezigheid van een geobjectiveerd posttrombotisch syndroom

En overige indicaties:

 1. Je hebt een voorschrift voor steunkousen
 2. De kousen komen overeen met een bepaalde compressieklasse. Voor 15 jaar: klasse II (bij lymfoedeem), III en IV; vanaf 15 jaar: III en IV
 3. De kousen zijn terug te vinden op de lijst van vergoedbare producten (lijst zie www.riziv.be)
 4. De kousen zijn gekocht bij een erkende bandagist

Procedure

 • De behandelend arts schrijft een medisch voorschrift voor therapeutische elastische steunkousen
 • Je koopt de kousen aan bij een erkende bandagist
 • Als bewijs van aflevering van de kousen krijgt u van de erkende bandagist een getuigschrift van aflevering
 • Je bezorgt het voorschrift van de arts en de het getuigschrift van aflevering aan je ziekenfonds

Voordelen

 • Bij lymfoedeem: 4 kousen per behandeld been per 12 maanden
 • Bij chronische veneuze aandoeningen: 2 kousen per behandeld been per 12 maanden

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds.

Bronnen: