Vervoer

In volgend overzicht vind je de voordelen en tegemoetkomingen in de thuiszorg m.b.t. diensten voor aangepast vervoer, minder mobielen vervoer en vergoedingen van je reiskosten vb. voor dialysepatiënten, patiënten in kankerbehandeling met chemo- en/of radiotherapie en rolstoelpatiënten die vervoerd worden naar een erkend revalidatiecentrum.

Aanbod vervoer

  • diensten aangepast vervoer
  • minder mobielen centrale - minder mobielen vervoer

Vergoeding reiskosten

  • ambulante dialysepatiënten
  • ambulante kankerbehandeling met chemo- en/of radiotherapie 
  • rolstoelpatiënten naar het erkend revalidatiecentrum