Foto oudere vrouw in huis Foto oudere vrouw in huis

Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen

De Vlaamse aanpassingspremie is een tegemoetkoming in de kosten voor aanpassing aan je woning voor 65-plussers. De aanpassingen betreffen technische installaties of verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken.

Voorwaarden

 • Jijzelf of iemand uit je gezin is 65 jaar of ouder.
 • Je woning wordt toegankelijker voor de 65-plusser.
 • De 65-plusser heeft een inkomen van maximum 32.980 euro als alleenstaande of van 46.170 euro voor een koppel of iemand met één persoon ten laste (wordt verhoogd met 3.700 euro per persoon ten laste). Het inkomen wordt bepaald op basis van het belastbaar inkomen 3 jaar eerder.
 • De woning is gelegen in het Vlaams Gewest en is de hoofdverblijfplaats van de 65-plusser.
 • De facturen mogen maximaal 2 jaar oud zijn bij de aanvraag en moeten ten minste 1.200 euro bedragen.

Procedure

Je vult het aanvraagformulier (www.wonenvlaanderen.be) in en bezorgt dit aan het provinciale bureau van het agentschap Wonen Vlaanderen.

Voordelen

Er zijn 2 soorten aanpassingswerken waarvoor de premie kan toegekend worden.

Technische installaties en onderdelen

 • Het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan de 65-plusser. Een tweede badkamer kan alleen een premie krijgen als ze op een andere woonverdieping ligt dan de eerste;
 • het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere woonverdieping;
 • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift;
 • het installeren van vaste, in de woning verankerde elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen;
 • het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten;
 • het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.

Verbouwingswerken die de woning veiliger en toegankelijk maken

 • Het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken, een verbrede toegangsdeur (al dan niet automatisch), en door het wegwerken van hinderlijke drempels;
 • het creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gang en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimten;
 • het verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg te werken;
 • het plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken;
 • verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Voor elk van deze werken bedraagt de premie 50% van het facturatiebedrag (btw inbegrepen), dit met een maximum van 1.250 euro per onderdeel.

Goed om weten

 • Als huurder kan je de premie enkel aanvragen indien je een huurovereenkomst van minstens 3 jaar hebt.
 • Als verhuurder kan je de premie enkel aanvragen indien je als eigenaar-verhuurder minstens 9 jaar een huurovereenkomst hebt met een sociaal verhuurkantoor.
 • Je kan maximaal 3 aanvragen voor een aanpassings- of een verbeteringspremie indienen in een periode van 10 jaar. Je mag geen twee aanvragen indienen voor dezelfde werken.
 • Indien het om verschillende werken gaat, kan de Vlaamse aanpassingspremie gecumuleerd worden met de Vlaamse renovatiepremie.

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Voor meer informatie kan je ook terecht op deze website: www.wonenvlaanderen.be

Bronnen:

 • Sociale Landkaart 2023