Beeld- en geluidsopnames

Het Wit-Gele Kruis heeft op bepaalde plaatsen van de gebouwen beveiligingscamera’s geplaatst om de veiligheid in de gebouwen te garanderen.

Welke gegevens verzamelen we over je in het kader van camerabeveiliging?

De camera’s maken beelden van bepaalde plaatsen van het Wit-Gele Kruis, waarbij het mogelijk is dat je als bezoeker/ patiënt van het Wit-Gele Kruis wordt gefilmd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het Wit-Gele Kruis plaatst camera’s met het oog op bewaking en de bescherming van jouw veiligheid en die van haar medewerkers.

Zij verzamelt deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van het Wit-Gele Kruis om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen het Wit-Gele Kruis.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit kan uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De beeldopnamen worden 30 dagen bewaard. Dit geldt niet voor camera’s zonder opslag van beelden (hier worden dus geen beelden bewaard).

Wat zijn jouw privacy-rechten?

Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om de beelden die wij van je gemaakt hebben, te bekijken. Omdat er op het beeldmateriaal ook andere gegevens van andere personen worden verwerkt zullen we per verzoek beoordelen in welke mate we er gevolg aan kunnen geven zonder de privacy van die andere personen te schenden. Jouw verzoek moet gemotiveerd zijn, dat wil zeggen dat je moet toelichten waarom je deze inzage vraagt.

Wens je meer uitleg of wil je jouw rechten van de betrokkene uitoefenen? Contacteer ons via dit formulier.