Communicatie & publicaties

Het Wit-Gele Kruis verstuurt informatie-, nieuwsbrieven, bevragingen en magazines.

Welke gegevens verzamelen we voor communicatie en het verzenden van publicaties?

  • Identificatiegegevens: naam en voornaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht
  • Eventueel door jou verstrekte gegevens (interesses)

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Deze gegevens worden door het Wit-Gele Kruis verzameld voor het versturen van (noodzakelijke) informatie, bevragingen, nieuwsbrieven, magazines over de werking van het Wit-Gele Kruis en/of om je uit te nodigen voor activiteiten van het Wit-Gele Kruis.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Het is steeds mogelijk om je uit te schrijven voor deze communicatie en publicaties. Voor de nieuwsbrief worden jouw persoonsgegevens bewaard zolang je hiervoor bent ingeschreven.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wat zijn je privacy-rechten?

Recht op vergetelheid

Indien je dit wenst, kan je vragen om deze communicatie en publicaties niet meer te ontvangen. Je hebt het recht om van ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op jouw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging.

Wens je meer uitleg of wil je jouw rechten van de betrokkene uitoefenen? Contacteer ons via dit formulier.