Patiëntenparticipatiecultuur peiling in de eerstelijn: PaCT@Home Resultaten 2019

Meerdere regio's
Gratis

Op basis van de patiëntenparticipatiecultuur peiling voor Algemene Ziekenhuizen (Malfait, Eeckloo, Van Daele, & Van Hecke, 2016) en Psychiatrische Ziekenhuizen (Malfait, Vandewalle, Eeckloo, Colman, & Van Hecke, 2017) werd door het Wit-Gele Kruis een vragenlijst ontwikkeld om specifiek de patiëntenparticipatiecultuur te meten in de thuiszorg. In deze zelf-rapportage vragenlijst geven werknemers van het Wit-Gele Kruis aan hoe ze hun eigen handelen rond patiëntenparticipatie beoordelen en hoe ze hier naar kijken.

Auteurs:

Van Hecke, A., Scheepmans K., Malfait S., Beeckman D., Willaert B., De Coster U., Verhaeghe S., vertegenwoordigers van Centre of Excellence Patiëntenparticipatie Groep* (2019). Samenwerking tussen het Universitair Centrum voor Verpleegkunde (Universiteit Gent) en Vroedkunde en het Wit Gele Kruis Vlaanderen.

*: Katalien Dendooven, Sofie Vanneste, Alex Fransen, Ingrid Vanweert, Carolien Cavents, Bart Michiels, Chris Van Bastelaere, Catherine Beele, Sibyl Anthierens.