Voorschrift verpleegkundige zorgen

Voorschrift verpleegkundige zorgen
Vlaams-Brabant
Gratis

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant biedt een kant-en-klaar voorschrift aan voor verpleegkundige zorgen. Bestel hier je voorschriftenboekje of druk zelf een exemplaar af. Wat moet er volgens het RIZIV verplicht vermeld worden op een doktersvoorschrift voor verpleegkundige zorgen?

  • De aard, het aantal en de frequentie van de toe te dienen zorgen. Het moet de nodige gegevens bevatten om de zorgen te kunnen identificeren.
  • Voorschriften voor toedienen van geneesmiddelen en medicamenteuze oplossingen moeten de aard, de dosis en de toedieningswijze van het product vermelden.
  • Voorschriften voor enterale, parenterale voeding of toedienen van perfusies moeten bovendien het debiet en de hoeveelheid per 24 uur vermelden.
  • Voorschriften wondzorg moeten ook de omschrijving van de wonde (plaats) vermelden, de maximale frequentie van de verzorging, posologie van de toe te dienen geneesmiddelen (indien van toepassing), de periode waarover de wonde dient verzorgd te worden (is begin- en einddatum, de vermelding 'tot genezing' is niet geldig).

Deze publicatie bestellen?

Meerdere publicaties ontvangen? Mail ons op website@witgelekruis.be