auto Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen auto Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Stageplaatsen bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Stagiairs vormen als toekomstige verpleegkundigen de bouwsteen van de toekomst van onze organisatie. Daarom willen we elke student die bij ons stage loopt in de watten leggen, zowel inhoudelijk als op vlak van begeleiding door onze stagebegeleiders en -mentoren.

Onderscheid stagebegeleider en stagementor

  • Interne stagebegeleider: 1-op-1 begeleiding van de student
  • Interne stagementor: overkoepelende begeleiding en vertrouwenspersoon.

Stageplaatsen

Wij bieden het hele academiejaar door stageplaatsen aan voor zowel Bachelor als HBO5 studenten verpleegkunde. We begeleiden jaarlijks ongeveer 500 stagiairs binnen West-Vlaanderen. Als school kun je studenten inschrijven, gegevens wijzigen of stages annuleren.

Is de school nog niet ingeschreven voor onze stageplaatsen?

Neem dan contact op met Kathleen Vanwynsberghe

Sr. HR Business Partner

Soorten stages

Zorgstage (voor iedereen beschikbaar)

De ideale manier om ervaring op te doen in de wereld van de thuisverpleging. Als student ga je dagelijks op stap met de stagebegeleider die je gaandeweg wegwijs maakt in alle aspecten van de job als thuisverpleegkundige. Samen met je stagebegeleider sta je als student in voor de totaalzorg van de patiënt.

Totaalstage (enkel voor 2e en 3e Bachelor en HBO5)

Een totaalstage biedt een ideaal evenwicht tussen ervaring op het werkveld en een blik achter de schermen van onze organisatie. het grootste deel van je stageperiode (70%) ga je op stap met je stagebegeleider. De overige tijd (30%) leer je het reilen en zeilen achter de schermen kennen (je volgt patiëntenbesprekingen mee, neemt deel aan overlegmomenten, projectwerk...).

Managementstage (4e Bachelor)

Een managementstage heeft als bedoeling om een helikopterbeeld van onze organisatie mee te geven. Enerzijds leer je als student het reilen en zeilen op het werkveld, door mee te gaan op dienst met je stagebegeleider (60%). De overige helft van de stage (40%) word je begeleid om de werking van onze organisatie te leren kennen. Je krijgt de verantwoordelijkheid om deel te nemen aan intern en extern overleg (patiëntenbesprekingen, artsenoverleg), mee te lopen met de hoofdverpleegkundigen en deel te nemen aan lopende projecten of opleidingen.