wondzorg
wondzorg

Referentiedomein wondzorg

Moeilijk te helen wonden? Een wonde die meer opvolging vereist? De referentieverpleegkundige ondersteunt u graag en kan u alle info bezorgen over de nieuwste verbanden, verzorgingsmethoden en terugbetalingingsmodaliteiten voor de patiënt. Samen met u zoeken we naar de meest passende wondbehandeling voor iedere individuele patiënt.

Onze troeven

  • efficiënte verzorging aan het bed van de patiënt
  • snelle wondheling met oog voor de kosten van de behandeling (we factureren de zorg rechtstreeks aan het ziekenfonds)
  • continue vorming (o.a.masterclasses wondzorg): hierdoor kunnen we steeds de meest recente technieken en behandelingen voorstellen.

Specialisaties

We beschikken over een team van referentieverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in een heel aantal domeinen, o.a.  brandwondenzorg, verzorging en windeltechnieken in kader van lymfeproblematieken, behandeling met negatieve druktherapie, debrideren van wonden,...

De wijkverpleegkundige van de patiënt kan deze referentieverpleegkundigen inschakelen voor een adviesbezoek bij moeilijk helende wonden. De huisarts wordt betrokken in een aanvraag tot advies en de resultaten van het adviesbezoek worden zoals gewenst met de huisarts besproken. Daarna kunnen we indien nodig overgaan tot aanpassing van de behandeling.

Nog vragen?


Kristel Schols
Domeincoördinator wondzorg
089-36 00 73
kristel.schols [at] limburg.wgk.be

Gerelateerd aan Referentiedomein wondzorg

Negatieve druktherapie in thuiszorg

Negatieve druktherapie in de thuiszorg

wondzorg

Referentiedomein wondzorg: een specialisatie in beweging

Doorligwonden: wat zijn doorligwonden en hoe ontstaan ze?

© 2023 Wit-Gele Kruis