Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Nieuw project rond negatieve druktherapie in de thuisomgeving

28 augustus 2019
Negatieve druktherapie

Het Wit-Gele Kruis Limburg is in de zomerperiode gestart met een project rond negatieve druktherapie in de thuisomgeving. Het is een project, uitgeschreven door het RIZIV, waar er voor Wit-Gele Kruis Limburg financiële middelen zijn vrijgemaakt om in totaal bij 50 patiënten negatieve druktherapie te kunnen toepassen in de thuiszorg over de periode van 1 jaar. We werken samen met iedere thuisverpleegkundige die mogelijks een patiënt heeft en bieden ook de mogelijkheid om de verbandwissels te volgen zodat er via bedside teaching veel meer verpleegkundigen de knowhow krijgen om deze behandeling in de thuiszorg toe te passen. 

Wat is het?

Negatieve druktherapie, ook wel vacuümtherapie of vacuüm assisted closure (VAC)-therapie genoemd, is een niet-invasieve, actieve wondbehandelingstechniek die zorgt voor een instelbare en gecontroleerde negatieve druk in de wonde. Dit zorgt voor een snellere wondheling en vraagt bovendien maar tweemaal per week om een verbandwissel.

Toch kost deze gespecialiseerde technische zorg nog steeds veel geld voor de patiënt, gemiddeld zo’n 300 à 400€ per 3 weken, wat een spijtige zaak is want deze therapie kan veel wonden sneller doen genezen. 

Het doel van het project is om zowel de beleving als de financiële impact van de negatieve druktherapie in de thuiszorg te bekijken voor de patiënt en de thuisverpleegkundige. Binnen dit project bekijkt het RIZIV de betrokken wondzorg voor maximum 3 weken los van de huidige nomenclatuur. Alle zorgen buiten deze specifieke wondzorg kunnen dus op de gewone reguliere manier aangerekend worden.

De behandeling start altijd op in het ziekenhuis. Daar wordt gekeken of je als patiënt voldoet aan bepaalde criteria. Indien alle voorwaarden voldaan zijn, kan je naar de thuiszorg komen. Via het project kost deze behandeling je niets, gedurende maximum 21 dagen. Voor onze provincie werken alle Limburgse ziekenhuizen mee aan ons project.

Wat is het voordeel?

Indien je als patiënt voldoet aan de criteria, kost de behandeling je niets gedurende de 21 dagen dat je geïncludeerd kan worden in het project.

Wat is er nodig om als patiënt in het project terecht te kunnen komen?

Soorten wonden:

  • slecht helende diabetische ulcera van de onderste ledematen
  • slecht helende arteriële en/of veneuze ulcera van de onderste ledematen
  • doorligwonde met nood aan snelle granulatievorming
  • postoperatieve geïnfecteerde/gekoloniseerde wonden met slechte heling

Welke patiënten kunnen niet in het project terecht komen?

  • patiënten jonger dan 18 jaar
  • zwangerschap
  • patiënten in woonzorgcentra
  • aanwezigheid van cognitieve stoornissen of geheugenproblemen, die een verantwoorde toepassing van deze therapie thuis onmogelijk maken
  • een thuissituatie waarin de toepassing van NDT niet haalbaar is, na overleg tussen de arts-specialist, het wondzorgteam in het ziekenhuis, en de eerste lijn

Meer info

Denk je in aanmerking te komen voor dit project of ken je misschien iemand die hiervoor in aanmerking kan komen? Spreek dan één van onze verpleegkundigen aan, vraag informatie op in een afdeling in je buurt of neem contact op met Kristel Schols, onze domeincoördinator wondzorg (kristel.schols [at] limburg.wgk.be of 089-36 00 73).

© 2019 Wit-Gele Kruis