Hoe gaat Wit-Gele Kruis om met het coronavirus? Hier vind je de meest gestelde vragen.

Wit-Gele Kruis ondertekent met Katholiek Onderwijs Vlaanderen en maatschappelijke partners charter voor Community Service Learning

20 september 2018
Ondertekening charter

Op 19 september stelde het Katholiek Onderwijs Vlaanderen het charter voor Community Service Learning voor. Samen met andere zorg- en solidariteitsorganisaties en in het bijzijn van Minister van Welzijn Jo Vandeurzen ondertekende het Wit-Gele Kruis dit charter en steunt het dit nieuwe initiatief.

Wat is het?

Community Service Learning (CSL) is een pedagogisch-didactische werkvorm waarin ‘dienen’, reflecteren’ en ‘leren’ centraal staan. Leerlingen en studenten leren de samenleving kennen door zich in een concrete gemeenschap te engageren. Ze reflecteren daarbij op een gestructureerde wijze over hun ervaringen en aldus leren ze op theoretisch, maatschappelijk en persoonlijk vlak. Dit reflecteren maakt dat de leerlingen komen tot een verdiepend leren.

Meerwaarde voor de zorgsector

Voorzitter Vanthemsche: “Het is belangrijk jongeren goed voor te bereiden op de uitdagingen in de zorg van morgen. Community Service Learning is daarom een opdracht voor het onderwijs én voor de samenleving. Vanuit onze betrokkenheid bij het onderwijsdebat voor verpleegkundigen en zorgkundigen ondersteunen wij dit initiatief.”

 

Ook Minister van Welzijn Jo Vandeurzen gelooft in het initiatief: “Leerlingen die een actieve rol opnemen in projecten met een maatschappelijke meerwaarde en in de leefwereld van personen die het moeilijker hebben ondervinden aan den lijve de kracht van het verbinden van mensen”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn. “Dat is een verrijking voor hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook een mooie manier die bruggen bouwt tussen generaties. Het Community Service Learning-project helpt het uiteindelijke doel van het welzijns- en gezondheidsbeleid mee vooruit: het realiseren van een warme en zorgzame samenleving, waar iedere persoon met al zijn mogelijkheden en beperkingen zich gewaardeerd weet en van betekenis blijft in zijn omgeving.”

Het Charter werd mee ondertekend door:

Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Wit-Gele Kruis Vlaanderen - Zorgnet-Icuro – Missio – Welzijnszorg - Broederlijk Delen - Orbit - Caritas Vlaanderen - Caritas International - Pax Christi Vlaanderen - Sant’ Egidio - Present - Welzijnsschakels - Chiro Vlaanderen - Landsbond der Christelijke Mutualiteiten - Vlaamse Bisschoppenconferentie - Vlaams Welzijnsvebond - Studio Globo

 

Lees hier het volledige charter.

Meer informatie vind je op de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

© 2019 Wit-Gele Kruis