Incidenten

Iedere dag verzorgen onze thuisverpleegkundigen duizenden patiënten. In samenspraak met patiënt en zorgverlener doen we er alles aan doen om een veilige zorgomgeving te creëren. Toch is het voorvallen van een onbedoelde gebeurtenis, die tot schade aan de patiënt heeft geleid of zou kunnen leiden, nooit volledig uit te sluiten. We spreken dan van een incident of bijna-incident. Deze incidenten en bijna-incidenten kunnen zich voordoen op het moment van de zorgen maar ook op een moment dat er geen medewerker van het Wit-Gele Kruis aanwezig is. 

Welke incidenten?

In de thuiszorg worden hoofdzakelijk medicatie- en valincidenten geregistreerd. Daarnaast kunnen ook andere incidenten zich voordoen: 

  • het klaarzetten, innemen of toedienen van medicatie 
  • uitvoering van bepaalde specifieke zorgen 
  • ...   

Een storend voorval kan ons veel leren over de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarom vragen we aan onze medewerkers en patiënten om vastgestelde incidenten te melden. Binnen het Wit-Gele Kruis streven we naar een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om incidenten te melden. Medewerkers worden niet beoordeeld op basis van incidenten die zij zelf melden. 

Hoe gaan we om met een incident?

  • Indien een medewerker zelf een incident vaststelt of ervan op de hoogte gebracht wordt, wordt het incident intern gemeld en geregistreerd in het patiëntdossier.
  • Daarnaast zal ook de patiënt, de mantelzorger, de huisarts en/of de behandelende geneesheer, ingelicht worden over het incident, afhankelijk van de aard en omvang.
  • Vervolgens analyseren we de incidentmeldingen en leggen we eventuele verbeteracties worden vast. Deze kunnen gelden voor een individuele patiënt, maar ook structureel als verbetermaatregel in de bredere organisatie. 

Wat is het doel?

Het doel is om uit de incidentmeldingen te leren, gelijkaardige incidenten in de toekomst te vermijden en de zorg veiliger te maken.

 

Meld een incident

© 2023 Wit-Gele Kruis