Foto leren en verbeteren Foto leren en verbeteren

Leren en verbeteren

Patiëntenervaring

“Mijn thuisverpleegkundige merkt het meteen als er iets is met mij. Ze geeft me advies en schakelt indien nodig anderen in. Ik hoop dat ze mij nog lang komt verzorgen!”

Tevredenheidsonderzoeken

Sinds 2011 bevraagt het Wit-Gele Kruis patiënten en mantelzorgers over hoe zij de zorg ervaren. Ook kan jij zo'n bevraging in de bus krijgen.

Ombudsdienst

Ondanks onze dagelijkse inzet om de hoogste kwaliteit te bieden in alle aspecten van onze zorgverlening, is een minder goede ervaring nooit uit te sluiten. Aarzel niet om dit met je verpleegkundige of afdeling te bespreken. Wanneer je liever een onafhankelijke bemiddelaar inschakelt, kan je een klacht indienen bij onze ombudsdienst.

Patiëntenparticipatie

Het Wit-Gele Kruis streeft naar een zorg waarbij de patiënt inspraak heeft. Dat een patiënt wordt betrokken, gerespecteerd, geïnformeerd en ondersteund.

Incidenten

Iedere dag verzorgen onze thuisverpleegkundigen duizenden patiënten. In samenspraak met patiënt en zorgverlener doen we er alles aan doen om een veilige zorgomgeving te creëren. Toch is het voorvallen van een onbedoelde gebeurtenis, die tot schade aan de patiënt heeft geleid of zou kunnen leiden, nooit volledig uit te sluiten. We spreken dan van een incident of bijna-incident.

Auditcomité

Het auditcomité is een subcomité van het bestuursorgaan van Wit-Gele Kruis Vlaanderen. Het auditcomité adviseert het bestuursorgaan over zijn verantwoordelijkheden rond organisatieontwikkeling en risicobeheer, het auditproces en het bedrijfsproces voor de controle op de naleving van wetten en reglementeringen.

Bekijk het charter

Bekijk de publicatie van het auditcomité

Meldpunt klokkenluider

Dankzij de klokkenluidersrichtlijn kan een klokkenluider inbreuken op de regelgeving in een werkgerelateerde context melden.