Foto leren en verbeteren
Foto leren en verbeteren

Leren en verbeteren

Auditcomité

Het auditcomité is een subcomité van het bestuursorgaan van Wit-Gele Kruis Vlaanderen. Het auditcomité adviseert het bestuursorgaan over zijn verantwoordelijkheden rond organisatieontwikkeling en risicobeheer, het auditproces en het bedrijfsproces voor de controle op de naleving van wetten en reglementeringen.

Bekijk het charter en de publicatie van het auditcomité voor meer informatie.

© 2023 Wit-Gele Kruis