Patiëntenparticipatie

Het Wit-Gele Kruis streeft naar een zorg waarbij jij als patiënt inspraak hebt. Je wordt betrokken, gerespecteerd, geïnformeerd en ondersteund. Dat doen we met behulp van patiëntenparticipatie. Patiëntenparticipatie is immers een middel om tot persoonsgerichte zorg te komen.

Wat is persoonsgerichte zorg?

  • Je krijgt de zorg die is afgestemd op jouw behoeften.
  • Je krijgt zorg die samen met jou wordt georganiseerd.
  • Je krijgt de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats. 

Persoonsgerichte zorg heeft veel voordelen. Het verbetert het vertrouwen, de ervaringen en de zorgresultaten. Het verhoogt ook het zelfvertrouwen van patiënten én de jobtevredenheid bij de verpleegkundigen of zorgkundigen.  

Patiëntenparticipatie is een middel om tot persoonsgerichte zorg en kwaliteit van leven te komen met de patiënt en zijn/haar sociale netwerk. Het is tweerichtingsverkeer waarbij de partijen met elkaar in dialoog gaan.

Hieronder zie je de drie verschillende niveaus waarop we dit doen. Het ene is niet beter dan het andere, alles hangt af van de context. 

Informeren over alles wat jou aanbelangt

Als professionele zorgorganisatie vinden wij het belangrijk om jou als patiënt volledige en correcte informatie te geven die jij nodig hebt om met de zorg om te gaan. Bij het verstrekken van informatie beperken we ons niet tot de patiënt. Wij vinden het ook belangrijk om de familie en de mantelzorgers te betrekken, als je daar als patiënt mee akkoord gaat. Bij alle info die we meegeven proberen we ervoor te zorgen dat deze voor iedereen begrijpbaar is. Zo geven we steeds een ‘infogids’ mee om duidelijk te maken wat je als patiënt kan verwachten van ons. Dit alles zorgt ervoor dat wij samen de zorg zo goed als mogelijk kunnen invullen.

Jou raadplegen

Patiënten worden ook betrokken in het organiseren van de zorg door hen actief te bevragen. Als we duidelijk weten wat je precies verwacht kunnen we daar als organisatie zoveel als mogelijk rekening mee houden. Het raadplegen kan heel persoonlijk maar ook algemeen zijn zoals het samen opmaken van een zorgplan en een tevredenheidsonderzoek over kwaliteit van zorg.

Meebeslissen over zaken die jou aanbelangen

Als je goed geïnformeerd wordt en als er ook om jouw mening gevraagd wordt, is er de mogelijkheid om samen te beslissen over een zorg. Dit meebeslissen gaat uit van een gelijke waardering van de expertise van de patiënt (die met de ziekte en zorgen moet leven) en van de expertise van de verpleegkundige. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het samen beslissen van het gebruik van bepaalde hulpmiddelen.

Wil jij graag betrokken worden bij onze werking?

Fantastisch! Druk even op onderstaande knop en bezorg ons je gegevens. Wij nemen vervolgens spoedig contact met je op.

 

Ik wil mij nu kandidaat stellen

© 2023 Wit-Gele Kruis