Patiëntenparticipatie

Het Wit-Gele Kruis streeft naar een zorg waarbij jij als patiënt inspraak hebt. Je wordt betrokken, gerespecteerd, geïnformeerd en ondersteund. Dat doen we met behulp van patiëntenparticipatie. Patiëntenparticipatie is immers een middel om tot persoonsgerichte zorg te komen.

Wat is persoonsgerichte zorg?

  • Je krijgt de zorg die is afgestemd op jouw behoeften.
  • Je krijgt zorg die samen met jou wordt georganiseerd.
  • Je krijgt de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats. 

Wat zijn de voordelen van persoonsgerichte zorg?

  • Het verbetert het vertrouwen, de ervaringen en de zorgresultaten.
  • Het verhoogt het zelfvertrouwen van patiënten.
  • Het verhoogt de jobtevredenheid bij de verpleeg- en zorgkundigen.  

Wat is patiëntenparticipatie?

Patiëntenparticipatie is een middel om tot persoonsgerichte zorg en kwaliteit van leven te komen met de patiënten en hun sociale netwerk. Het is tweerichtingsverkeer waarbij de partijen met elkaar in dialoog gaan.

Hoe doen we aan patiëntenparticipatie?

Hieronder zie je de drie verschillende niveaus waarop we dit doen. Het ene is niet beter dan het andere. Alles hangt af van de context. 

Informeren 

Als professionele zorgorganisatie vinden wij het belangrijk om jou als patiënt volledige, correcte en begrijpelijke informatie te geven die jij nodig hebt voor je zorg. Wij betrekken ook graag je mantelzorgers, als je daar als patiënt mee akkoord gaat. Zo geven we steeds een ‘infogids’ mee om duidelijk te maken wat je als patiënt kan verwachten van ons. 

Raadplegen

We bevragen patiënten actief om ze zo te betrekken bij het organiseren van de zorg. Als we duidelijk weten wat je precies verwacht kunnen we daar als organisatie zoveel mogelijk rekening mee houden. Het raadplegen kan heel persoonlijk maar ook algemeen zijn zoals het samen opmaken van een zorgplan en een tevredenheidsonderzoek over kwaliteit van zorg.

Mee beslissen 

Als we je goed informeren en om jouw mening vragen bestaat de mogelijkheid om samen te beslissen over een zorg. Mee beslissen gaat uit van een gelijke waardering van de expertise van de patiënt (die met de ziekte en zorgen moet leven) en van de expertise van de verpleegkundige. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het samen beslissen van het gebruik van bepaalde hulpmiddelen.

Wil jij graag betrokken worden bij onze werking?

Fantastisch! Druk even op onderstaande knop en bezorg ons je gegevens. Wij nemen vervolgens spoedig contact met je op.