Tevredenheidsonderzoeken

Sinds 2011 bevraagt het Wit-Gele Kruis patiënten en mantelzorgers over hoe zij de zorg ervaren. Ook jij kan zo'n bevraging in de bus krijgen.

Anonieme bevraging

Aan de hand van een gevalideerd meetinstrument dat minstens om de twee jaar anoniem wordt afgenomen, meten we de ervaring omtrent de de kwaliteit van de zorg. Het resultaat van de bevraging schetst een beeld over de zorgverlening binnen de verschillende provincies van het Wit-Gele Kruis.  

Excellente kwaliteit 

Meten is weten, maar daar stopt het uiteraard niet. Zicht hebben op de beleving van de zorg door de patiënt en mantelzorger is een essentieel onderdeel in het voortdurend streven naar excellente kwaliteit. Het steeds verbeteren van de zorg zit diep verankerd  in de cultuur van het Wit-Gele Kruis. 

De tevredenheidsonderzoeken laten ons toe te werken aan een kwaliteitsvolle patiëntgerichte zorg binnen een lerende organisatie.  Deze resultaten zijn een bijkomende bron om in het dagelijkse leven de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het is een onmisbare aanvulling naast de richtlijnen van experten om de zorg voor de patiënt te verbeteren. 

 
Blijvende cyclus 

Belangrijke aandachtspunten uit de bevragingen zullen leiden naar aanpassingen in hoe we de zorg organiseren en uitvoeren. Bij het bepalen van welke veranderingen we doorvoeren geven we op deze manier een stem aan de patiënt en mantelzorger. Het effect ervan meten we dan in een volgende meting waar we dan opnieuw rekening mee kunnen houden in een volgend verbeteringstraject. Op deze manier zit het verbeteren van de zorg verankerd in een blijvende cyclus en dus ook in de cultuur van de organisatie. 

Uit de laatste bevragingen leerden we dat we extra aandacht kunnen schenken aan:  

  • uniformiteit bij de zorg die verpleegkundigen uitvoeren  
  • communicatie rond de zorgverlening  
  • het informeren van patiënten over de mogelijkheid om een klacht te uiten  

 

Alle Wit-Gele Kruisverenigingen scoorden hoog op respectvol handelen, professioneel handelen en de vraag of ze het Wit-Gele Kruis zouden aanbevelen aan familie of vrienden.  

  

© 2023 Wit-Gele Kruis