foto van een vrouw en man foto van een vrouw en man

Tevredenheidsonderzoeken

Sinds 2011 bevraagt het Wit-Gele Kruis om de twee jaar patiënten en mantelzorgers over hoe zij de zorg ervaren. Ook jij kan zo'n bevraging in de bus krijgen.

Waarom doen we een tevredenheidsonderzoek?

Aan de hand van tevredenheidsonderzoeken meten we de ervaring omtrent de kwaliteit van de zorg. Het resultaat hiervan schetst een beeld over de zorgverlening door het Wit-Gele Kruis. Zicht hebben op de beleving van de zorg door de patiënt en mantelzorger is een essentieel onderdeel in het voortdurend streven naar excellente kwaliteit. Zo kunnen we de zorg verbeteren.

Wat doen we met de resultaten?

Belangrijke aandachtspunten uit de bevragingen zullen leiden naar aanpassingen in hoe we de zorg organiseren en uitvoeren. Bij het bepalen van welke veranderingen we doorvoeren, geven we op deze manier een stem aan de patiënt en mantelzorger. Het effect ervan meten we dan in een volgende meting waar we dan opnieuw rekening mee kunnen houden in een volgend verbeteringstraject. Op deze manier zit het verbeteren van de zorg verankerd in een blijvende cyclus en dus ook in de cultuur van de organisatie. 

Wat kan beter?

Uit de laatste bevragingen leerden we dat we extra aandacht kunnen schenken aan:  

  • uniformiteit bij de zorg die verpleegkundigen uitvoeren  
  • communicatie rond de zorgverlening  
  • het informeren van patiënten over de mogelijkheid om een klacht te uiten  

Wat is goed?

Alle Wit-Gele Kruisverenigingen scoorden hoog op respectvol handelen, professioneel handelen en de vraag of ze het Wit-Gele Kruis zouden aanbevelen aan familie of vrienden.