Geïnformeerde toestemming Geïnformeerde toestemming

Geïnformeerde toestemming

Volgens de Wet op de Patiëntenrechten heb je als patiënt het recht op informatie over je gezondheidstoestand en over de voorgestelde zorgverlening/behandeling. De zorgverlening kan pas gestart worden nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. 

Om aan deze voorwaarden te voldoen zal je zorgverlener je een 'geïnformeerde toestemming' of 'informed consent' vragen. Dit betekent dat de zorgverlener jou of je vertegenwoordiger volledig informeert over de zorgverlening en de bijhorende afspraken. Nadat je deze informatie gekregen hebt, zal hij je vragen of je toestemming geeft om deze op te starten.

De zorgverlener ziet er hierbij op toe dat jij of jouw vertegenwoordiger op een begrijpelijke manier alle relevante informatie over de zorgverlening krijgt en dat de voordelen, nadelen en relevante risico's worden besproken. 

Geïnformeerde toestemming voor het elektronisch delen van gezondheidsgegevens

De geïnformeerde toestemming voor het elektronisch delen van gezondheidsgegevens is je toestemming die je als patiënt geeft om je gegevens elektronisch te delen tussen de zorgverleners die jou verzorgen. Als je deze toestemming geeft, zal het Wit-Gele Kruis je gegevens bijvoorbeeld via mijnWGK delen met je huisarts of je specialist in het ziekenhuis. Deze toestemming houden we bij in je patiëntendossier.

www.patientconsent.be