Verpleegkundige Wit-Gele Kruis Verpleegkundige Wit-Gele Kruis

Onze aanpak

De thuisverpleegkundige

De thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis is je vertrouwd aanspreekpunt, en dit voor al jouw zorgbehoeftes en vragen. Dankzij nauwe samenwerking met de huisarts, mantelzorger en met andere lokale zorgverleners zorgen we ervoor dat je als patiënt zo lang mogelijk in je vertrouwde thuisomgeving kan blijven wonen.

24/7

Je vertrouwd verpleegteam is 24 uur op 24 uur, elke dag van het jaar telefonisch bereikbaar. ’s Nachts beantwoordt de medewerker van de zorgcentrale de telefoon. Deze medewerker geeft jouw boodschap door aan je vertrouwde verpleegkundige. Aarzel niet het Wit-Gele Kruis in jouw buurt te contacteren.

Altijd vertrouwde gezichten

Wat er ook gebeurt, bij het Wit-Gele Kruis is je zorg altijd verzekerd. Een klein team van verpleegkundigen en zorgkundigen staat dag & nacht voor je klaar.  Via het elektronisch verpleegdossier zijn je verpleegkundigen steeds op de hoogte van jouw specifieke situatie.

Individuele zorg op maat

Je thuisverpleegkundige is een vertrouwd gezicht en kan een aanspreekpunt zijn bij vragen en problemen. We zoeken samen met jou, je mantelzorger, je arts en andere zorgpartners naar de beste oplossing op maat van jouw specifieke noden.

Geïnformeerde toestemming

Volgens de Wet op de Patiëntenrechten heb je als patiënt het recht op informatie over je gezondheidstoestand en over de voorgestelde zorgverlening/behandeling. De zorgverlening kan pas gestart worden nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. 

Procedures en protocollen

Onze verpleegkundigen en zorgkundigen beschikken over actuele procedures van alle verpleegkundige zorgen. Zij kunnen hierop terugvallen om de verschillende stappen te checken, bij vragen en nood aan extra info. Dankzij de tablet kunnen ze deze procedures steeds raadplegen.

Diversiteit

Het ultieme doel is dat jij als patiënt en alle medewerkers zich comfortabel voelen met diversiteit en een open dialoog durven aangaan. Daarom focust ons algemeen beleid ook op ethiek, diversiteit en taal. We integreren de toenemende diversiteit continu in onze werking met gerichte acties.