Over Wit-Gele Kruis, individuele zorg op maat, thuisverpleging, thuiszorg Over Wit-Gele Kruis, individuele zorg op maat, thuisverpleging, thuiszorg

Individuele zorg op maat

Blijkt er tijdens de verzorging dat je niet alleen verpleegkundige zorg nodig hebt? Je thuisverpleegkundige is een vertrouwd gezicht en kan een aanspreekpunt zijn bij vragen en problemen. We zoeken samen met jou, je mantelzorger, je arts en andere zorgpartners naar de beste oplossing op maat van jouw specifieke noden.

Zo organiseren wij onze totaalzorg

Tijdens het eerste bezoek

  • overlopen we enkele vragen (o.a. praktische gegevens)
  • brengen we je zorgafhankelijkheid in kaart (o.a. met de Katzschaal)
  • maken we concrete afspraken over zorgdoelen, aanpak en planning

Extra hulp inschakelen

We bekijken samen met jou, je mantelzorger en eventuele andere zorgpartners, welke bijkomende diensten je kunnen helpen om comfortabel thuis te blijven wonen (bv. maaltijden aan huis, poetshulp, gezinshulp ...). Indien gewenst, nemen we contact op met deze bijkomende diensten.

We overleggen regelmatig

Je vaste verpleegkundigen en zorgkundigen komen regelmatig samen voor overleg over

  • evoluties en aandachtspunten in jouw zorg
  • eventuele acties
  • geplande overlegmomenten met de huisarts

We gaan dus telkens opnieuw in overleg om je een individuele zorg op maat te bieden.

Foto elektronisch verpleegdossier

Het elektronisch verpleegdossier is hierbij een belangrijke ondersteuning

  • iedere patiënt die bij het Wit-Gele Kruis in zorg is, heeft een persoonlijk verpleegdossier

  • je verpleegkundige voert de gegevens over je zorg rechtstreeks in op een tablet die ze steeds bij de hand heeft
  • we noteren ook verpleegkundige observaties, eventuele wijzigingen in de planning, andere praktische afspraken
  • de verpleegkundigen die bij je zorg betrokken zijn, kunnen dit dossier inkijken; zij zijn steeds op de hoogte van je huidige situatie