Federatie Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
Federatie Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Wie zijn we?

Het Wit-Gele Kruis is al sinds 1937 een vaste waarde in de thuisverpleging. In al die jaren zijn we uitgegroeid tot een zeer professionele en mensvriendelijke organisatie die de thuisverpleging van patiënten centraal stelt.

Het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen is de Federatie van de vijf autonome Vlaamse provinciale Wit-Gele-Kruisverenigingen die de thuisverpleging op het terrein organiseren. Zowel de Federatie als de provinciale verenigingen hebben het statuut van vereniging zonder winstoogmerk.

De Federatie ijvert voor een kwaliteitsvolle thuisverpleging met respect voor de autonomie van haar leden, de provinciale Wit-Gele-Kruisverenigingen. De Federatie realiseert dat via o.a.

 • vertegenwoordigingswerk en onderhandelingen bij diverse overheden en instanties
 • het formuleren van aanbevelingen rond kwaliteit van zorg en arbeidsvoorwaarden
 • het organiseren van overlegplatforms o.m. op bestuurs- en directieniveau
 • het verzekeren van de vereiste informatie-uitwisselingen
 • het formuleren van standpunten
 • het goed beheer van de middelen vereist voor deze taken
 • het realiseren van innoverend en ondersteunend wetenschappelijk onderzoek in de thuisverpleging of de eerstelijnsgezondheidszorg

 

Foto medewerkers federatie Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Wat doen we?

De Federatie van het Wit-Gele Kruis

 • Vertegenwoordigt de belangen van de vijf provinciale verenigingen, zowel op federaal als Vlaams niveau
 • Sluit cao’s af en voert sociaal overleg
 • Formuleert aanbevelingen om de nodige eenheid tussen de vijf provinciale verenigingen te bereiken (bv. arbeids- en loonvoorwaarden)
 • Organiseert overlegfora op bestuurs- en directieniveau
 • Communiceert over de standpunten van het Wit-Gele Kruis
 • Professionaliseert het verpleegkundig beroep door een loyale samenwerking met de vijf provinciale verenigingen
 • Verzekert de nodige middelen en infrastructuur voor de uitvoering van bovenstaande opdrachten

© 2023 Wit-Gele Kruis