Structuur en organogram
Structuur en organogram

Structuur en organogram

Het Wit-Gele Kruis is provinciaal georganiseerd in vijf autonome vzw’s die thuisverpleging aanbieden. Daarnaast is er ook een overkoepelende federatie die de belangen van de 5 provinciale vzw's behartigt.

De Federatie van het Wit-Gele Kruis

 • Vertegenwoordigt de belangen van de vijf provinciale verenigingen, zowel op federaal als Vlaams niveau
 • Sluit cao’s af en voert sociaal overleg
 • Formuleert aanbevelingen om de nodige eenheid tussen de vijf provinciale verenigingen te bereiken (bv. arbeids- en loonvoorwaarden)
 • Organiseert overlegfora op bestuurs- en directieniveau
 • Communiceert over de standpunten van het Wit-Gele Kruis
 • Professionaliseert het verpleegkundig beroep door een loyale samenwerking met de vijf provinciale verenigingen
 • Verzekert de nodige middelen en infrastructuur voor de uitvoering van bovenstaande opdrachten

Meer info over de federatie

Er is informatie die afhankelijk is van je locatie.
Duid hieronder jouw locatie aan om de juiste informatie te krijgen.
Een provincie kan in het grijs staan. Dan is er voor die locatie geen specifieke info beschikbaar.
 

Informatie voor  

West-Vlaanderen
Hoe is het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen opgebouwd?

12 afdelingen in West-Vlaanderen

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen is decentraal georganiseerd. Naast de maatschappelijke zetel in Brugge telt het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen 12 afdelingen, met elk een eigen afdelingsgebouw. Iedere afdeling wordt geleid door een afdelingsverantwoordelijke. Hij/zij wordt bijgestaan door één of meerdere nursingbegeleid(st)ers. De nursingbegeleid(st)ers ondersteunen en begeleiden de zorg- en verpleegkundigen van een aantal equipes binnen hun afdeling. Op elke afdeling werken een aantal referentieverpleegkundigen, diabeteseducatoren, stagebegeleiders, stagementoren en een logistiek assitent. Iedere afdeling heeft ook een eigen afdelingssecretariaat.

Bekijk de afdelingen op de kaart van de provincie.

 

Ondersteunende diensten

De directie en de ondersteunende diensten (zoals o.a. de personeelsdienst, dienst kwaliteit, informatica, communicatie) werken vanuit de maatschappelijke zetel in Brugge. Daar is ook het onthaal gevestigd, dat 24 uur op 24 bereikbaar is.

 

Organogram

 • Voorzitter: Dr. Griet De Brabanter
 • Algemeen directeur: Katalien Dendooven
 • Directeur kwaliteit & innovatie: Benjamin Willaert
 • Directeur financiën en logistiek: Geert Debever
 • Directeur HR en administratie: Geert Van Kerckhove
 • Directeur IT: Nico Vandenbroucke

Bekijk hier het volledige organogram van Wit-Gele Kruis Westvlaanderen.

 

Oost-Vlaanderen
De organisatie in Oost-Vlaanderen
Antwerpen

1176 medewerkers

Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen telt 1176 medewerkers. Ze werken in één van de 15 afdelingen verspreid over de provincie of op het provinciaal secretariaat in Herentals. 990 verpleegkundigen en zorgkundigen verzorgen jaarlijks 27.384 patiënten, goed voor 2.909.873 bezoeken op jaarbasis.

15 afdelingen

In elke afdeling vind je

 • een afdelingshoofd
 • een hoofd zorg
 • een verantwoordelijke inscholing en begeleiding
 • verantwoordelijke(n) onthaal en administratie
 • verschillende patiëntenteams met (referentie)verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden

 

Ondersteunende diensten

Op het provinciaal secretariaat in Herentals staan directie en medewerkers van de ondersteunende diensten steeds klaar om de afdelingen te helpen

 • personeelsdienst
 • onthaal en zorgcentrale
 • departement zorg
 • dienst boekhouding
 • dienst informatica
 • dienst wagenpark
 • dienst communicatie

 

Vlaams-Brabant
Organisatie Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant

14 afdelingen

Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant organiseert thuisverpleging vanuit 14 afdelingen verspreid over de provincie. De medewerkers van het provinciaal secretariaat ondersteunen de afdelingen. 

Zelfsturing

Door zelfsturing voelen de verpleegkundigen zich meer betrokken en krijgen ze meer verantwoordelijkheid. In hun wijkteam bekijken ze o.a. de efficiëntie van de rondes, de patiëntenbesprekingen en de ondersteuning die ze nodig hebben.

Een afdeling

In elke afdeling vind je een afdelingsverantwoordelijke, een adjunct-zorgkwaliteit, administratieve medewerkers en wijkteams van ongeveer 12 thuisverpleegkundigen en 1 of 2 zorgkundigen. 

Ondersteunende diensten

De personeelsdienst, de helpdesk, de diensten boekhouding, informatica, wagenpark en communicatie staan steeds klaar om de afdelingen te helpen. Zij werken vanuit het provinciaal secretariaat in Lubbeek.

Een wijkteam

Elk wijkteam is verantwoordelijk voor de thuisverpleging binnen een bepaalde wijk. Zo staan de verpleegkundigen dichter bij de patiënt, zijn sociaal netwerk en hulpverleners.

Limburg
De organisatie in Limburg

Ondersteunende diensten

De personeelsdienst, de diensten boekhouding, informatica, wagenpark ... staan steeds klaar om de afdelingen te helpen. Zij werken vanuit de provinciale hoofdzetel in Genk.

Een afdeling

In elke afdeling vind je een hoofdverpleegkundige, een adjunct-hoofdverpleegkundige, administratieve medewerkers en verschillende wijkteams.

Een wijkteam

Elk wijkteam in een afdeling is verantwoordelijk voor de thuisverpleging binnen een bepaalde wijk. Zo staan de verpleegkundigen dichter bij de patiënt, zijn sociaal netwerk en hulpverleners. 

Andere

Het Wit-Gele Kruis heeft enkel zorgverlenende vestigingen in Vlaanderen. Door in het menu 'Mijn provincie' te veranderen naar bv. Limburg, Antwerpen, ... krijg je meer info over de structuur en het organogram van het Wit-Gele Kruis in die regio.

© 2023 Wit-Gele Kruis