COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Structuur en organogram

Structuur en organogram

Het Wit-Gele Kruis is provinciaal georganiseerd in vijf autonome vzw’s die thuisverpleging aanbieden. Daarnaast is er ook een overkoepelende federatie die de belangen van de 5 provinciale vzw's behartigt.

0

De Federatie van het Wit-Gele Kruis

  • Vertegenwoordigt de belangen van de vijf provinciale verenigingen, zowel op federaal als Vlaams niveau
  • Sluit cao’s af en voert sociaal overleg
  • Formuleert aanbevelingen om de nodige eenheid tussen de vijf provinciale verenigingen te bereiken (bv. arbeids- en loonvoorwaarden)
  • Organiseert overlegfora op bestuurs- en directieniveau
  • Communiceert over de standpunten van het Wit-Gele Kruis
  • Professionaliseert het verpleegkundig beroep door een loyale samenwerking met de vijf provinciale verenigingen
  • Verzekert de nodige middelen en infrastructuur voor de uitvoering van bovenstaande opdrachten

Kies jouw provincie voor meer informatie

Kies jouw provincie voor meer informatie

© 2022 Wit-Gele Kruis