Foto verpleegkundige en patiënt Foto verpleegkundige en patiënt

Visie op thuisverpleging

Onze thuisverpleegkundigen werken als autonome professionals en zetten de patiënt centraal in de kwalitatieve en verantwoorde verpleegkundige zorgrelatie. Ze zijn er voor de patiënten. Zij maken dit waar in samenwerking met een team van collega’s, de behandelende arts(en) en andere zorgverleners. Het Wit-Gele Kruis ondersteunt hen hierin actief en wendt de beschikbare middelen doelmatig en verantwoord aan in het voordeel van de patiënt.

Foto speerpunten

Speerpunten

  • aandacht voor patiënt en de mantelzorger(s) als persoon
  • er zijn voor de patiënt (presentie)
  • autonome, deskundige thuisverpleegkundigen met morele verantwoordelijkheid. Ze hebben de wens zorg te dragen voor mensen
  • een team van thuisverpleegkundigen, ondersteunende of omkaderende collega’s staan klaar voor de patiënt
  • eindverantwoordelijkheid voor een patiënt ligt bij de vaste thuisverpleegkundige
  • samenwerking met behandelende arts(en) en alle betrokken zorgverleners
  • onze medewerkers krijgen kansen en middelen om de gewenste en verantwoorde zorg voor de patiënt te realiseren

Adviezen Commissie Ethiek

De Commissie Ethiek heeft een aantal adviezen gepubliceerd die gebruikt worden om ethische vraagstukken aan te toetsen.

De adviezen zijn opgesteld voor de thuisverpleegkundigen in de dagelijkse zorgpraktijk.