Foto verpleegkundige en patiënt Foto verpleegkundige en patiënt

Forfait chronisch zieken

Het forfait chronisch zieken is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken.

Voorwaarden

  • je bevindt je in een afhankelijkheidssituatie
  • je hebt tijdens het betreffende en het vorige kalenderjaar een totaal van 450 euro (365 euro voor personen met een verhoogde tegemoetkoming) aan remgelden betaald

Voordelen

Procedure

In principe wordt de tegemoetkoming automatisch via het ziekenfonds toegekend. Indien dit niet het geval is, bv. door een plots verlies van zelfredzaamheid, kan je je wenden tot je ziekenfonds.

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Je kan voor meer informatie ook terecht op deze website.

Bronnen: