Foto verpleegkundige en patiënt Foto verpleegkundige en patiënt

Chronische zorg

In dit overzicht vind je de meest voorkomende voordelen en tegemoetkomingen in de thuiszorg m.b.t. zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, diabetes, forfait chronisch zieken, palliatieve zorg, pijnstillers, primair syndroom van Sjögren, PVS-forfait en statuut chronisch zieke.

Zorgtraject 'Chronische nierinsufficiëntie'

Het zorgtraject 'Chronische nierinsufficiëntie' is een overeenkomst tussen drie partijen: jij als patiënt, je huisarts en een specialist. Men organiseert samen de aanpak, de behandeling en de opvolging van je chronische nierinsufficiëntie.

Palliatieve zorg

  • palliatief forfait
  • palliatief statuut
  • palliatief verlof 

PVS-forfait Het PVS-forfait is een

Het PVS-forfait is een vergoeding voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen voor comapatiënten die thuis verzorgd worden.

Diabetes

  • diabetesconventie
  • programma 'educatie en zelfzorg'
  • opstart- en zorgtraject diabetes

Pijnstillers

Er is een tegemoetkoming in de prijs van pijnstillers (analgetica) op basis van paracetamol voor chronische pijnpatiënten.

Statuut 'Chronisch zieke'

Het statuut 'chronisch zieke' is een statuut dat extra voordelen geeft aan personen met een chronische aandoening.

Forfait chronisch zieken

Het forfait chronisch zieken is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken.

Primair syndroom van Sjögren

Een forfaitaire tegemoetkoming in de prijs van oftalmologische producten voor patiënten met het syndroom van Sjögren. Dit is een auto-immune systeemaandoening waarbij de traan- en speekselklieren aangetast worden.