Statuut chronisch zieke

Het statuut 'chronisch zieke' is een statuut dat extra voordelen geeft aan personen met een chronische aandoening.

Voorwaarden

  • je lijdt aan een zeldzame ziekte of een weesziekte of je hebt recht op het forfait voor chronisch zieken
  • je hebt hoge uitgaven (eigen aandeel en deel terugbetaald door je ziekenfonds) voor geneeskundige verzorging: minstens 335,04 euro per kwartaal gedurende 2 kalenderjaren

Procedure

  • bij hoge uitgaven voor geneeskundige verzorging of wanneer u geniet van het forfait voor chronisch zieken zal het statuut je automatisch toegekend worden door je ziekenfonds
  • indien je aan een zeldzame ziekte of een weesziekte lijdt, zal je ziekenfonds de voorwaarden nagaan en het statuut toekennen op basis van een getuigschrift van je arts

Voordelen

  • recht op derdebetalersregeling (= de huisarts int zijn vergoeding rechtstreeks bij je ziekenfonds, als patiënt betaal je enkel je eigen aandeel) bij de arts en de tandarts
  • vermindering van 112,62 euro op je maximumbedrag van de maximumfactuur

Goed om weten

Bij automatische toekenning geldt het statuut voor 2 jaar en kan het nadien per jaar verlengd worden. Indien het statuut werd toegekend op basis van een getuigschrift blijft het 5 jaar geldig.

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Je kan voor meer informatie ook terecht op deze website.

Bronnen: