Tegemoetkomingen diabetes Tegemoetkomingen diabetes

Diabetes: voordelen en tegemoetkomingen

In volgend overzicht vind je de voordelen en tegemoetkomingen m.b.t. diabetes: diabetesconventie, programma 'Educatie en zelfzorg', voortraject en zorgtraject.

Diabetesconventie

Een diabetesconventie is een overeenkomst tussen het RIZIV en een multidisciplinair team binnen een ziekenhuis met het oog op zelfcontrole en educatie van diabetespatiënten die behandeld worden met insuline (type 1 en 2).

Programma 'Educatie en zelfzorg'

Het programma 'Educatie en zelfzorg' is een programma voor de start van het zorgtraject, opgestart door de huisarts, waardoor de patiënt educatie en zelfzorgmateriaal krijgt.

Opstart- en zorgtraject diabetes

Heb je diabetes type 2? Dan kan je in aanmerking komen voor het opstart- of zorgtraject diabetes. Binnen zo’n traject word je als patiënt door verschillende zorgverleners opgevolgd en begeleid met het oog op je diabeteszorg.