Foto diabetes Foto diabetes

Diabetesconventie

Een diabetesconventie is een overeenkomst tussen het RIZIV en een multidisciplinair team binnen een ziekenhuis met het oog op het stimuleren van zelfcontrole en het verlenen van educatie aan een welomschreven groep diabetespatiënten (vnl. type 1 en 2, die intensief behandeld worden met insuline). Ook vrouwen met zwangerschapsdiabetes kunnen in de conventie opgenomen worden.

Voorwaarden

Om hierop aanspraak te maken moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • je lijdt aan diabetes
 • je krijgt 3 of meer injecties van insuline en/of andere injecteerbare bloedsuikerverlagende middelen per dag (of 2 insuline-inspuitingen per dag in combinatie met een ernstige medische aandoening) - uitzonderingen zijn hier niet vermeld → afhankelijk van jouw behandeling oordeelt de geneesheer-specialist of je voor de diabetesconventie in aanmerking komt en tot welke groep (A, B of C) je behoort
 • je gaat minimum 1 keer per jaar op consultatie bij de specialist
 • je wordt begeleid door een multidisciplinair team binnen een gespecialiseerd centrum en je huisarts
 • je doet een minimum aantal bloedsuikermetingen per maand; het aantal bloedsuikermetingen is afhankelijk van de groep (A, B of C) waarin je  bent opgenomen
 • je ondergaat jaarlijkse preventieve onderzoeken (voeten, nieren, ogen, …)
 • je hebt een globaal medisch dossier bij je huisarts

Procedure

Je geneesheer-specialist vult een aanvraagformulier in, jij ondertekent dit en stuurt dit samen met een medisch verslag naar je ziekenfonds.

Voordelen

 • je wordt binnen een gespecialiseerd centrum begeleid: consultaties bij specialist, diabetesverpleegkundige, diëtist …
 • diabeteseducatie door diabeteseducatoren in het ziekenhuis
 • gratis meetmateriaal voor je aantal voorschreven bloedsuikermetingen (o.a. meetstrookjes, lancetten …) via het ziekenhuis
 • Je hebt jaarlijks recht op 2 sessies van 45 minuten bij de podoloog bij verhoogd risico op voetproblemen (volledig terugbetaald). Hier is een voorschrift van de huisarts of endocrinoloog voor vereist.
 • jaarlijks preventief tandartsonderzoek

Goed om weten

 • Niet combineerbaar met het programma ‘educatie en zelfzorg’, het zorgtraject diabetes of het opstarttraject.
 • Er zijn 6 verschillende conventies: de diabetesconventie voor volwassen, voor kinderen en adolescenten, de pomp-, de CGM- (continue glucosemonitoring), de CGM- (continue glucosemonitoring) en de voetconventie.  Elke conventie heeft een specifieke opvolging.
 • Lijd je aan diabetes type 1 of ben je een persoon met diabetes type 2 en word je intensief behandeld met insuline? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor ‘sensor-meting’, een nieuwe methode om via een sensor de bloedsuiker te meten. Ook andere diabetespatiënten kunnen hier gebruik van maken, maar dienen dan zelf in te staan voor een groot deel van de kosten. Je geneesheer-specialist kan je hierover meer informatie bezorgen.

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij je diabeteseducator. Je kan voor meer informatie terecht op de website diabetes.be of op de website van het RIZIV.

Bronnen: