Programma Educatie en Zelfzorg

Het programma 'Educatie en Zelfzorg' is een programma voor de start van het zorgtraject, opgestart door de huisarts, waardoor de patiënt educatie en zelfzorgmateriaal krijgt.

Voorwaarden

  • je lijdt aan diabetes type 2 en wordt hiervoor (binnenkort) behandeld met inspuitbare incretinemimeticum of met maximaal 1 insuline-injectie per dag
  • je hebt een globaal medisch dossier (GMD)

Procedure

Je huisarts vult een modelformulier in en stuurt het naar je ziekenfonds.

Voordelen

  • diabeteseducatie door je huisarts
  • 2 raadplegingen/jaar bij de podoloog (vanaf voetrisicogroep 1) en de diëtist indien ook het zorgmodel “opvolging van een patiënt met diabetes type  2” werd aangevraagd
  • volledig terugbetaling van zelfcontrolemateriaal op voorschrift van je huisarts: 2 keer 50 strips en 100 lancetten per jaar (indien HbA1c < 7,5%)
  • glucometer (elke 3 jaar)

Goed om weten

Combineerbaar met het zorgmodel (voortraject), maar niet met de diabetesconventie of het zorgtraject.

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij je diabeteseducator. Je kan voor meer informatie ook terecht op deze website.

Bronnen: