Foto palliatieve zorg Foto palliatieve zorg

Palliatief verlof

Palliatief verlof is een vorm van loopbaanonderbreking dat de mogelijkheid geeft om geheel of deels je arbeidsprestaties te onderbreken om palliatieve zorg te verlenen.

Voorwaarden

  • je kan (als werknemer) een attest voorleggen van de behandelend arts dat aangeeft dat je palliatieve zorg wil verlenen
  • je voldoet aan de tewerkstellingsvoorwaarden (afhankelijk van de duur van de onderbreking)

Procedure

  • je moet je werkgever minimaal 7 dagen op voorhand schriftelijk verwittigen. Als je werkgever akkoord gaat, kan je palliatief verlof eerder starten
  • je moet een formulier indienen bij de RVA, maximum 2 maanden na het begin van je onderbreking

Voordelen

Een vervangingsinkomen van de RVA, dit is een maandelijkse forfaitaire vergoeding (afhankelijk van de vermindering, voltijds, halftijds of 1/5) gedurende 1 maand (maximum 2 keer met 1 maand verlengbaar).

Goed om weten

  • mogelijk heb je ook recht op een aanmoedigingspremie voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking voor medische bijstand of palliatieve zorg
  • er zijn steden en gemeenten die een mantelzorgpremie geven. Meer informatie hierover vind je bij je gemeente of OCMW

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Je kan voor meer informatie terecht op de website van de RVA of van de Vlaamse overheid

Bronnen: