Foto palliatieve zorg Foto palliatieve zorg

Palliatief forfait

Een palliatief forfait is een tegemoetkoming voor de kosten van geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen bij palliatieve verzorging thuis.

Voorwaarden

 • lijden aan een onomkeerbare aandoening die ongunstig evolueert met een ernstige algemene verslechtering van de fysieke / psychische toestand
 • therapeutische ingrepen en revaliderende therapieën hebben geen invloed meer hebben op die ongunstige evolutie
 • de prognose van de aandoening is slecht en het overlijden wordt op relatief korte termijn verwacht
 • nood hebben aan ernstige fysieke, psychische, sociale en geestelijke ondersteuning die een tijdsintensieve en volgehouden inzet vergen
 • de patiënt wordt thuis verzorgd en heeft de intentie om thuis te sterven (geen recht bij verblijf in eender welke instelling).
 • voldoen aan 2 van de 3 voorwaarden opgenomen in het aanvraagformulier ‘Medische kennisgeving tot financiële tegemoetkoming voor een patiënt die thuis palliatieve verzorging geniet’
 • nood hebben aan permanente ondersteuning en toezicht
 • nood hebben aan geneesmiddelen, hulpmiddelen of psychosociale bijstand (minstens twee van onderstaande vormen van ondersteuning moeten aanwezig zijn: specifieke palliatieve medicatie, verzorgingsmateriaal, hulpmiddelen, spuitaandrijver, pijnpomp, dagelijkse psychosociale bijstand voor het gezin)
 • nood hebben aan toezicht of dagelijkse verzorging door een verpleegkundige

Procedure

 • de huisarts brengt aan de hand van het formulier “medische kennisgeving” de adviserend geneesheer op de hoogte
 • als de patiënt voldoet aan alle voorwaarden krijgt hij het “palliatief statuut” en betaalt het ziekenfonds onmiddellijk na ontvangst de tegemoetkoming

Voordelen

 • je ontvangt 801,23 euro (bedrag op 01/01/2024), dit bedrag wordt uitgekeerd voor 30 dagen, de aanvraag is éénmaal hernieuwbaar (indien de patiënt nog steeds aan de voorwaarden voldoet)
 • wanneer de patiënt in aanmerking komt voor deze vergoeding, heeft hij eveneens recht op een volledige terugbetaling van het remgeld voor thuisbezoeken van huisarts, kinesisten en verpleegkundigen

Goed om weten

 • eens het forfait toegekend wordt, kan het niet meer teruggevorderd worden wegens overlijden of hospitalisatie
 • het palliatief forfait is cumuleerbaar met de terugbetaling van de multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Je kan voor meer informatie ook terecht op deze website.

Bronnen: